Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2012

Naturlig utvalg er ikke evolusjon

Ordet evolusjon er et ord som tåkelegger språket og forståelsen av vitenskap. Ordet brukes nemlig på to måter: Om påstanden om at en mus kan bli til et menneske på grunn av mutasjoner. Altså at informasjonen i genene øker på grunn av kopieringsfeil.Om naturlig utvalg. Altså at informasjonen ikke øker, men at man enten bruker informasjon som allerede finnes eller at deler av informasjon slettes. Det første er en påstand om oppoverbakke. Det andre er en påstand om nedoverbakke. Argumenter for evolusjon inneholder derfor falsk logikk. Det blir som å peke på en ball som triller nedover en bakke og påstå at den like gjerne kan trille oppover. Trikset er å kalle begge deler for bakke, og det er jo akkurat det samme, ikke sant?

Tradisjonen forlot apostlenes lære

Det er vanlig å hevde fra katolsk hold at Tradisjonen samlet NT, derfor må man stole på det andre som Tradisjonen også inneholder, for eksempel teologiske vedtak på lokale kirkemøter. Sagt på en annen måte: Hvis man ikke stoler på kirkemøtenes vedtak, da kan man heller ikke stole på utvalget brever i NT. Ergo kan man ikke si "Skriften alene", man må ta med Tradisjonen. Jeg har et annet syn på dette:

Den lange kirkehistorien, eller Tradisjonen som mange kaller det, viser eksempler på kristne som er i strid med apostlenes lære. Kirkemøtet i Nikea i 325 vedtok for eksempel et forbud mot å knele når det var kristen samling, mens i NT kan man lese at apostlene ba og knelte da det var en samling.
Et annet eksempel er at Jesus innstiftet nattverden i et hjem, man lå på benker mens man spiste sammen. Paulus skriver positivt om slike kjærlighetssamlinger, men kirkemøtet Laodikea i 364 bestemte at det ikke skulle være kjærlighetssamlinger i kirken. Det samme møtet sa også at nattv…

Går Bibelen inn for "Skriften alene"?

Protestanter er tilhengere av "Skriften alene" som prinsipp når teologi skal diskuteres, det betyr kun Bibelen. Katolikker tar også med det de kaller for "Tradisjonen". Hvilket prinsipp er best?

Tilhengere av Tradisjonen mener Bibelen ikke er nok, fordi viktige teologiske spørsmål er ikke godt nok besvart i Bibelen.

De mener at etter at disiplene til Jesus døde, forsto senere kristne generasjoner ting som de første disiplene ikke forsto. De mener at Gud har påvirket menneskene til alle tider og stadig gitt nye åpenbaringer, dette tok ikke slutt da disiplene døde.

Tradisjonen har dessverre ingen vedtatte grenser for hva som er innenfor eller utenfor Tradisjonen, derfor er det et vanskelig begrep å forholde seg til. Hvilke vedtak, brev, prekener, personer eller handlinger er innenfor eller utenfor?

Mitt syn er at Tradisjonen noen ganger er i strid med Bibelen og i strid med seg selv, derfor må Tradisjonen legges vekk som rettesnor i teologiske spørsmål.

Som argument m…

Den kirkelige tradisjon er retorisk luft

Jeg er for prinsippet "Skriften alene", det vil si Bibelen, som teologisk rettesnor for kristne. Alternativet er å ta med også Tradisjonen, men den inneholder mye som står i strid med Bibelen. Tradisjonen er også i strid med seg selv, for den ombestemmer seg.

Det fantes opprinnelig både en muntlig og en skriftlig tradisjon blant de første kristne. Den muntlige er borte for lengst. Vi er derfor nødt til å forholde oss til det skriftlige. Jeg spør derfor tilhengere av Tradisjonen hvilke skrifter utenfor Bibelen som skal brukes som teologisk rettesnor. Hvilke skrifter defineres som å tilhøre Tradisjonen? De som er tilhengere av Tradisjonen, må legge frem en liste.

Uten en slik liste er det bare retorisk luft å snakke om Tradisjonen som rettesnor, og da kan man ikke bruke tradisjonsargumentene til noe som helst.

Med en slik liste må man i tilfelle forklare hvilke prinsipper man brukte for å velge ut tekster som skulle få stå på listen.

Uten en slik liste står man tilbake med «Sk…

Pinsebevegelsens trosgrunnlag fjerner begrepet "Skriften alene"?

Forleden dag fikk også pinsevenner en slags trosbekjennelse, kalt trosgrunnlag. Det vil si, ikke pinsevenner generelt i verden fikk dette, men de av dem som tilhører den norske organiserte Pinsebevegelsen.

Blant pinsevenner og mange andre er det vanlig å si "Skriften alene". Med det mener man at kirkehistorien, eller det som gjerne kalles Tradisjonen som inneholder pave, prestedrakter, helgener og lignende, må legges bort som rettesnor. 

Heller ikke bøker eller gamle prekener fra pinsepastorer eller Luther kan brukes som autoritet for tro og lære. Ja, til og med gamle trosbekjennelser har ingen verdi i uttrykket "Skriften alene", for gamle trosbekjennelser stammer fra Tradisjonen.

Det betyr ikke at man er uenig i de gamle trosbekjennelsene eller mye av det som er sagt i tidligere prekener. Men det betyr at de ikke kan brukes som autoritet i teologiske diskusjoner.

Enkelte forsøker å lage en hybrid. Men logikken bryter sammen hvis man sier både "Skriften alene&quo…

Den norske kirke har dødsdomplikt

Den norske kirke har fem bekjennelsesskrifter, hentet fra 1500-tallet eller tidligere. En av tekstene sier at det er tillatt for kristne å felle dødsdommer over andre, så lenge det skjer i en lovlig satt rett. Teksten sier ikke bare at det er tillatt for kristne, men sier at det er en plikt hvis landets lover er slik. Ikke nok med det, teksten fordømmer andre kristne som reserverer seg mot å felle dødsdommer.
     Trostekstene fordømmer også gjendøpere. Alle norske prester i DnK fordømmer altså de fleste pinsevenner. Eller så lever de med en teologisk sprik.

Her er et utdrag fra Den augsburgske bekjennelse fra 1530, som Den norske kirke har som teologisk grunnlov:
"Om de borgerlige ting lærer de at lovlige borgerlige ordninger er Guds gode gjerninger, at det er tillatt for kristne å styre embeter, lede rettslige etterforskninger, dømme i saker etter keiserlige og andre gjeldende lover, felle dødsdommer etter retten, føre krig etter retten, gjøre hærtjeneste, gjøre forretninger etter…

Mormonerne har Smiths bok. Den norske kirke har Konkordieboken.

Det er stor teologisk forskjell på lutheranere og mormonere. De fleste vil si at lutheranere er kristne og mormonere ikke er det. Likevel er det en prinsipiell likhet: Begge har bindende tekster som kommer i tillegg til Bibelen.

Konkordieboken er en samling lutherske tekster fra 1500-tallet. Den norske kirke har ikke hele boken som bindende, men deler av den. Den svenske kirken har visstnok hele boken som bindende.

Men hvor bindende er de? Hvis tekstene aldri endres, da kan man nesten kalle dem for hellige tekster. Hvis tekstene jevnlig måles opp mot Bibelen, og endres nå og da, da er det Bibelen som er hellig.

I Bibelen er Paulus negativ til kristne som samler seg rundt enkeltpersoner.I starten av korinterbrevet skriver han:
"For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje …

Færre kirkeaktiviteter. Mer samtale. Det er Misjonsforbundets mål.

- Vi har en veldig aktivitetsorientert menighetskultur der mye av det frivillige arbeidet går ut på å organisere, planlegge og aktivisere, sier generalsekretær Anne Margrethe Ree Sunde i Misjonsforbundet Ung til avisen Norge i dag. Hun mener man må legge mer til rette for samtaler.

For å få til en forandring, mener hun at menighetene må gjøre noe planmessig. Medarbeidere fra Misjonsforbundet Ung støtter derfor seks menigheter i et pilotprosjekt. Målet er å skjære litt ned på aktivitetene og bruke også hjemmene som en del av menighetslivet.

Jeg er helt enig i analysen. Det er for mange aktiviteter. Det er for lite rom til å samtale om tro og liv. Dermed blir det lite vekst, bortsett fra vekst i antall, penger eller lignende. Jeg er enig i at hjemmene er viktige. Spørsmålet er om man får til en reell endring før man definerer hjemmene som viktigst.
Forfatteren Edin Løvås tilhører Misjonforbundet, han skrev en bok om hussamlinger i 1984. Der sier han at vi ikke nødvendigsvis må slut…

Likestilling er en kristen verdi

De første kristne gikk inn for likestilling i menighetsliv og ekteskap. Tre avsnitt fra NT: 
«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» 
«Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen.» 
«Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud.» 
Andre likestillingspoenger fra Bibelen:Paulus bruker forstanderordet om Føbe. Peter sier at alle kristne er prester. Paulus sier at kvinnen skal bære sin egen myndighet/frihet på hodet. Både kvinner og menn blir i NT bedt om å ikke bråke i samlingene. Både kvinner og menn blir i NT kalt disipler. Både kvinner og menn i NT åpner hjemmene sine for samlinger. Paulus sier at alle i menigheten skal støtte hverandre.Ordet hode betyr ikke overhode, men kilde, for eksempel kilde i ska…

Quiz: Hva er forskjellen på ordinasjonen av denne kongepastoren og ordinasjonen av en norsk biskop?

En pastor for en stor kirke blir innsatt som konge i menigheten, forteller avisen Dagen i Sverige. Han løftes opp i en stol og bæres rundt. Se filmen under. Men hva er egentlig forskjellen på denne innsettelsen og innsettelser i andre kirkesamfunn? Har man ikke like mye symbolbruk også i andre kirker? Får ikke vanligvis presten og biskopen en fin kappe eller noe fint å holde i? Blir ikke den som innsettes en leder i menigheten? Får ikke lederen en rekke med religiøse monopoler? Skal ikke innsettelsen bety at lederen skal være autoriteten? Blir ikke lederen plassert på den fineste plassen i kirken? Får ikke lederen lønn av kirken? Synger ikke menigheten en sang etter innsettelsen?

Og hva er egentlig galt med ordet konge? Du sier kanskje at det er jo navnet på Jesus i Bibelen, og det kan ikke kristne bruke om seg selv. Men bruker ikke for eksempel pinsevenner tittelen hovedpastor, et ord som kun brukes om Jesus i Bibelen?

Hvis du synes filmen er frastøtende, så tenk gjennom hva som er likt…

"La oss kjøre og finne noen syke."

Jeg traff dansken Torben Søndergaard en times tid eller noe sånt for ett år siden. Under kan du se et av hans filmopptak. 


Torben lager ikke kirkeshow med lyskastere eller dramatiske prekener. De han treffer på gaten, rekker ikke å komme i noen religiøs stemning. Men når de kjenner smertene på et øyeblikk er borte etter hans bønn, blir de fnisete og tror nesten ikke det er sant.
Torben tar gjerne med andre kristne for å vise hvordan han ber for syke. Det er ikke en innviklet oppskrift som skal læres bort, men det hjelper likevel å stå ved siden av å se på først. 


I filmen har Torben med seg en kar som heter Tommy. Han har aldri bedt for syke tidligere, og blir ganske satt ut når folk forteller at smertene er borte etter hans enkle og korte bønn. 
I en annen film er det Tommy som viser Helle hvordan man ber for syke. Helle har vært kristen i tre uker, og hun opplever det samme som Tommy, folk sier smertene forsvinner. 
Torben bygger ikke et hierarki under seg, men han viser andre hva han tr…

Tåkelegger om evolusjon. Krev definisjoner.

Bladet Illustrert Vitenskap hevder i siste nummer at rask evolusjon skjer foran øynene våre, og nevner for eksempel:
Elefanter som mister støttenner Fisk som begynner å tåle miljøgifter Sommerfugler som skifter farge ELEFANTER
Folk jakter på støttennene til elefanter, det betyr at elefanter med lange støttenner blir skutt. Da er det ikke rart at elefanter med korte tenner er de som er tilbake. Dette kan ikke brukes som bevis for at en orm har blitt til en elefant.

Det elefanthistorien forteller, er at ordet evolusjon har flere betydninger. Ved å bruke uttrykket "evolusjonær drivkraft" om nedslakting av elefanter, gir man inntrykk av at man i samme slengen beviser langtidsevolusjon der en orm blir til en elefant. Men man kan ikke gå fra orm til elefant ved å miste legemsdeler.

FISK Illustrert Vitenskap forteller også om en fiskestamme som hører hjemme i Hudson River i New York. Bladet sier det er evolusjon fordi fisken har begynt å tåle å svømme i giftig vann.

Jeg har lest om …