Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2009

Det var ikke vanlig å preke i urmenighetene

Det var ikke vanlig å holde prekener da det første kristne holdt samlinger. Det vanligste var enten samtale eller at en etter en i menigheten holdt et innslag, for eksempel en sang, litt undervisning eller et ord til oppmuntring.

Paulus skriver: ”Hva mener jeg så, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. (…) La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier. Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, skal den første tie. For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.” (1. Kor 14:30)

ORDET PREKE FINNES IKKE I NT
Man finner ikke ordet preke i norsk NT, men man finner ordet forkynne, det vil si kerusso på gresk. Kerusso betyr at man kunngjør noe offentlig, gjerne på vegne av en myndighet, for eksempel statsmakten.

I starten var ikke kristendommen en statsreligion, derfor kan i…

Bygge menigheter eller bygge mennesker?

Biskop Halvor Nordhaug har skrevet en ny visjon som jeg mener har noen svakheter.

Svakhet 1: Visjonen sier blant annet at vi sammen skal bygge menigheter. I Bibelen sier Jesus at han vil bygge sin menighet (Matteus 16:18). Teologisk er det derfor på kanten å gå inn for at det er vi, og ikke Jesus, som skal bygge menigheter.

Uttrykket bygge menigheter fører fort til aktiviteter, organisasjon og religiøse hierarkier der enkeltmennesker blir for dårlig sett.

Ordene bygge mennesker er bedre, da setter man enkeltmennesker høyere, det kan bli mer rom for kjærlighet og en radikal forandring av rammene for samlingene. Det er nettopp det hverandreverdiene i NT oppfordrer til.

Samlingene til de urkristne var svært annerledes enn i Den norske kirke. Man møttes til måltider uten møteleder. Alle slapp til med sine innslag. Det var ikke religiøse hierarkier.

Svakhet 2: Nordhaug bruker ordet kyrkjelyd. Verken kirke/kyrkje eller menighet står på gresk i NT. Ordet kirke er noe som dukket opp på 300-tal…