Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2013

Pinsebevegelsen er sta

Hovedpastorene i to av Pinsebevegelsens største menigheter sa opp sine stillinger i forrige uke, de er slitne. Det er ikke noe nytt som kommer frem, det samme har kommet frem i mange undersøkelser:
ensomhet følelse av utilstrekkelighet overdimensjonerte forventninger bruker tiden på andre arbeidsoppgaver enn pastoroppgaver press tøffe forhold = pastorene er slitne og ulykkelige

Dette vet Pinsebevegelsen. Avisen skriver: «Pastorflukten fra norske pinsemenigheter er ikke noe nytt fenomen. De siste årene har en jevn strøm av ressursterke menighetsledere sluttet sin tjeneste og gått over i andre jobber mens de enda er i sin beste alder."

Men Pinsebevegelsen er sta. Man skal ikke forandre på gamle tradisjoner. Man skal ikke endre verdier. Man skal ikke engang flytte litt på stolene. Men man skal fortsette i samme spor som i fjor. Det er copy-and-paste-bevegelsen. Man finner bare en ny pastor man kan slite ut.

For ti år siden var jeg en del av aktivitetsjaget i Pinsebevegelsen. Men før…

Hjemmesamlinger i NT

Det nye testamentet viser at de kristne pleide å samles hjemme. Kirkebygninger kom flere hundre år senere da keiser Konstantin bestemte at kristne skulle overta gamle hedenske templer og romerske rettssaler. På den måten arvet man også noen av skikkene fra disse bygningene, man fikk for eksempel korsang, prestedrakter og prosesjoner (høytidelig opptog av mennesker i rekke). 

Etter hvert kuttet man også ut de opprinnelige middagene man hadde i hjemmene, det var samlinger der man kunne samtale sammen, komme med innslag og støtte hverandre. Man endte opp med én mann på en scene. I moderne scenekirker slukker man til og med lyset i salen.

Man finner ikke ordet gudstjeneste i NT koblet til prest eller kirkebygning (for slikt fantes ikke blant de første kristne). Men ordet gudstjeneste brukes i NT for eksempel om å hjelpe fattige. Skal man finne røttene til dagens bruk av ordet gudstjeneste, altså i den moderne betydningen at kristne samles, må man se på hjemmesamlingene i NT.

Her er noen ekse…

Slik lagde BBC propagandafilm for evolusjon

Filmen "Creationism: Conspiracy Road Trip" ble vist på BBC i oktober 2012. Den er tydelig laget for å gjøre narr av kreasjonister ved hjelp av sleipe triks.

Veldig kort, hva er en kreasjonist? Kreasjonister tror ikke at celler er blitt til av seg selv og at celler har utviklet seg fra fisk til menneske, men de tror at Gud har skapt alt. Samtidig tror kreasjonister at en art kan forvandles til en annen art, innenfor sitt slag (ulv, hund, rev). Kreasjonister tror også at en global flom har lagd fossillagene. 

Er man ute etter å "forstå kreasjonister", slik programlederen innledningsvis hevder er hensikten med filmen, er det naturlig at man diskuterer de vitenskapelige faktaene som kreasjonister viser til. Men i filmen vises i stedet kreasjonister som ber med løftede hender samtidig som programlederen kaller dem for fundamentalister.

Før det har gått ett minutt av filmen, har programlederen allerede kommet med et eksempel på stråmannsargumentasjon. Han hevder at kreasjo…

Er Pinsebevegelsens teologi til salgs?

Regjeringens Stålsett-utvalg foreslår at 160 av 300 pinsemenigheter skal miste statsstøtte. Vel, menighetene blir ikke nevnt med navn, men forslaget er skreddersydd til å ramme pinsemenigheter. Utvalget foreslår å fjerne pengestøtte til kirkesamfunn under 100 medlemmer, i pinsevennsammenheng betyr det menigheter under 100 medlemmer. 

Pinsevenner er for svakt organisert i et felles kirkesamfunn til unngå de foreslåtte reglene. Dermed rammes halve Pinsebevegelsen.

Jeg mener det er feil å diskriminere på denne måten. Da får man heller fjerne støtte til alle livssyn generelt, enten det er snakk om humanetikere, lutheranere eller andre.

Nå blir det spennende å se om penger vil styre teologien i Pinsebevegelsen. Pinsevenner mener at hver menighet skal være helt selvstendig, derfor har man unngått å organisere seg som et felles kirkesamfunn med 300 menigheter. Man har brukt teologiske argumenter for dette. Men hvis statsstøtten forsvinner, eller man blir redd for at den kan forsvinne, da kan …

Hvordan komme i gang med kristne hjemmesamlinger uten hierarki

Ønsker du å starte husgruppe hjemme uten religiøst hierarki? Har du spørsmål eller erfaringer omkring kristne hjemmesamlinger? Kom med dem her, så hjelper vi hverandre. 

Jeg er så vidt i gang med en ny bok om ikke-hierarki og menighetsliv slik de første kristne praktiserte i hjemmene. Forrige bok fra meg om dette hadde mange teologiske poenger. Denne gangen ønsker jeg å skrive kortere og ta opp mer praktiske spørsmål.

Hva synes du er det største hinderet?
Hva synes du er den største fordelen?
Hva betyr ikke-hierarki i praksis?
osv

Har du noe på hjertet, kan du også sende meg en e-post: sjur@byggemennesker.no