Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2013

Pastorproblemet. Og løsningen.

Oppdatering 2: Christensen er dømt i to rettsinstanser for sin oppførsel på nettet. Han anket til Høyesterett, der sa man nei takk. Han sendte så saken til til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, også der ville man ikke ta saken opp. Les mer i avisen Adressa.
Oppdatering 1:Dette var egentlig en artikkel om utslitte pastorer. Men så kom bloggeren Jan Kåre Christensen med en utskjelling av meg i kommentarfeltet og på sin egen blogg fordi jeg tror på Bibelen når den sier at Jesus er Gud. Christensen stjal bilder fra meg og kom med totalt uriktige påstander om meg. Jeg har ikke sett maken til oppførsel i min tid som blogger. Det nytter ikke å skrive kommentarer på hans blogg, for han sletter kommentarer som ikke er til hans fordel, deretter kan han finne på å provosere med: "Er du for feig til å svare eller?"

Artikkelen hans om meg har han endret flere ganger, så jeg vet ikke hva som står der når du leser dette. En stund hadde han bilde av Silvio Berlusconi og mente a…

Hvem sitter i strategigruppen i Pinsebevegelsen?

Topplederen i Pinsebevegelsen skriver at han sitter i en arbeidsgruppe som lager nasjonal strategi for revitalisering av menigheter i Pinsebevegelsen. På slutten av artikkelen (KS 21. juni 2013) nevner han de fem tjenestene som pinsevenner mener er ledere: apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere (Efeserbrevet 4.11).
Hvor i den bibelteksten står det at de fem er ledere? Jeg finner ikke ordet leder der. Er de fem representert i strategigruppen? Det hadde vært interessant å vite hvem Pinsebevegelsen anser å være profet og hvem som anses å være apostel osv. Hvis de fem ikke er representert, mener da Pinsebevegelsen at det er flere ledertyper enn de fem, og at disse er viktigere enn de fem?

De første som ble kalt kristne

Kun ett sted brukes ordet kristne i Bibelen, det er minst ett år etter at Jesus ble korsfestet. Den kristne troen hadde da spredd seg, blant annet til byen Antiokia som ligger i dagens Tyrkia. Den vanligste merkelappen på de som trodde på Jesus, var disipler, det vil si elever som følger læreren tett på.

Det var ikke kristne som begynte å kalle seg for kristne. Men i Antiokia begynte andre å kalle disiplene for kristne.

Jeg skriver ofte om de første kristne. Med "de første kristne" mener jeg de som trodde på Jesus og som vi kan lese om i Bibelen. Jeg mener ikke de kristne på 300-tallet.

En av de største forskjellene mellom de første kristne og dagens kristne, er at de første kristne ikke hadde prester, for det var mot deres teologi.

Myter om kirkemøtet i Nikea

Jeg kritiserer gjerne rare vedtak fra gamle kirkemøter, men jeg liker ikke når folk bare finner på ting for å kritisere, eller når de ikke løfter en finger for å sjekke fakta. Man vedtok ikke på kirkemøtet i Nikea at kvinner har sjel.


Derfor ble ikke livet til av seg selv

Et band skal sette opp en turne med 100 spillesteder. Skal de dra til Stavanger først og deretter Hamburg? Eller skal de starte med Roma og så dra til Hamburg for deretter svinge innom Tromsø? Bandet kan velge fritt, men det er bare en av reiserutene som gir optimal medvind og omtale for bandet.

Hvor mange ulike reiseruter må bandet velge blant?

Med 100 byer å velge blant, uttrykkes antall muligheter med et ettall som har 157 nuller bak. Det er enormt mange ulike reiseruter, for antallet atomer i universet er bare et ettall med 80 nuller bak.

Å sette 100 byer etter hverandre i riktig rekkefølge, kun basert på flaks, er derfor umulig. Det må stå et intelligent vesen bak for å velge riktig.

Slik er det også med DNA. Flaks kan ikke sette 100 DNA-bokstaver etter hverandre i riktig rekkefølge. Og siden det aller enkleste liv består av vanvittig mange flere DNA-bokstaver enn bare 100, så kan man slå fast at livet ikke ble til av seg selv.

Hvem bør være sjefen til misjonæren?

Dagens pastorer driver scenekirker og er flinke til å preke, samtidig er de nedlesset i arbeid og er utslitte (det viser mange undersøkelser). Jeg forstår ikke hvorfor man går inn for at en misjonær skal ha en pastor som sjef. Pastoren har ikke tid til å støtte misjonæren. Pastoren vet heller ikke godt nok hvordan man kan løse de utfordringene en misjonær har, for pastoren er ikke selv misjonær.

Pinsepastor og medlem av Pinsebevegelsens lederråd Fred Håberg sier til avisen KS:

"Jeg har også tro på at menighetene sender sine misjonærer ut, og at misjonærene står under lokalt pastoralt lederskap."

Jeg finner ikke noe sted i NT at misjonærer har en sjef over seg. Hvis man av en eller annen grunn vil bryte med det, så forstår jeg ikke hvorfor man velger en travel pastor som sjef. 

I Pinsebevegelsen har pastoren fått stadig høyere status de siste ti årene, man nærmer seg trosbevegelsens pastorsyn der pastoren er over også allmøter og menighetsstyre. Jeg finner ingen slike pastorer i …

Oppfordring til pastorer: put your money where your mouth is

Det hender pinseledere sier at hjemmene er viktige i kristenlivet. Anne Christiansen fra JesusKvinner gikk i går så langt som å si: "Uten forandring i hjemmene våre, skjer det ikke en forandring i Norge." Det jeg ikke forstår, er hvorfor pastorer fremdeles befinner seg på pastorkontoret gjennom uken og på kirkescenen hver søndag, hvis det er hjemmene som er viktigst.

Når pastorer preker om myke verdier som kjærlighet, ha tid til hverandre osv, da bør de følge opp med løsninger slik at disse verdiene kan leves ut når kristne samles. 

Løsningen er ikke scenekirker, men hjemmesamlinger slik de første kristne hadde. Og da må man prioritere. Det holder ikke å snakke om at to ulike samlinger "utfyller hverandre", når den ene samlingen er tydelig bedre når det gjelder å gi plass til kjærlighet. Man må legge tyngdepunktet i de samlingene som har best rammer for kjærlighet og alle de andre oppfordringene i NT, og det er hjemmesamlinger, ikke scenekirkesamlinger.

Preker pastor…

Hund kan lukte fossiler

I Australia fins en politihund som heter Migaloo. Den lukter seg frem til hvor mordofre ligger begravd. Men nå har den begynt å snuse seg frem til fossiler også.

Fossiler skal egentlig ikke ha noe kjøtt eller skjelett, for alt skal ha blitt forandret til stein. Det skal ikke være mulig å lukte et fossil etter millioner av år, sier en ekspert ved Universitet i Queensland, han betviler derfor at politihunden virkelig klarer slike oppgaver. Men politihunden Migaloo kjenner ikke til evolusjonsteorien, den markerer derfor gladelig på plasser der det ligger fossiler.

Det er i grunnen ikke noe nytt. Selv mennesker kan noen ganger kjenne fiskelukt av fiskefossiler. Og dinosaurfossiler er ikke alltid blitt til stein, men kan være blodige med myke deler og proteiner og DNA-markører. Det er slikt som ikke skal finnes etter millioner av år. Man bør derfor være åpen for at fossilene slett ikke er millioner av år, det betyr i tilfelle at det er noe fundamentalt feil med evolusjonsteorien.

Fossil-eksp…

Her er et eksempel på hva du slipper å diskutere i husmenighet

Prest og sangtekstforfatter Eivind Skeie vil ha regler for bruk av projektor i Kirken. Det har gått debatter her og der på nettet om teksten skal være hvit på sort bunn eller om man i det hele tatt skal tillate projektorer i Kirken. Det er i slike tilfeller jeg blir minnet om fordelene med husmenigheter: Ikke lange debatter om vedtekter, økonomi osv, men rett på sak: Hvordan har du det?

Det er ikke projektoren som er fremmedelement i Kirken. Det er Kirken som er fremmedelement i de kristne samlingene.

Lynkurs i kirkehistorie

År 33:
De første kristne holder samlinger i hjemmene rundt en middag hvor alle slipper til med innlegg. De velger å ikke bygge kirker, de sier: "Gud bor ikke i bygninger." De har ikke særskilte prester, men kaller alle kristne for prester.

300-tallet:
Romerstaten bygger de første kirkene etter modell av rettslokaler og andre religioners fellesbygninger. Man kutter ut middagen, lager hierarkier og innfører prester.

500-tallet:
Kirkene begynner å kreve 10 prosent av medlemmenes inntekter, antagelig fordi kirkebygninger og presteskap koster mange penger.

1000-1400-tallet:
Kirkemakt. Paver går til krig. Men også eksempler på snille kristne som hjelper fattige. Ulike kristne grupper bryter med Kirken eller kritiserer Kirken, som så forfølger dem. Enkeltpersoner oversetter Bibelen til lokale språk i håp om at kristne uten fine titler kan bringe Kirken inn på rett vei.

1500-tallet:
Luther får i gang en protestantisk kirke parallelt med den gamle katolske. Han er opptatt av at Gud gir nåde…

Klarte å kuppe Pinsebevegelsen

Overskriften er et sitat fra en pastor i Pinsebevegelsen som mener noen få personer har tatt seg til rette.

Pinsevenner har alltid ment at hver menighet skal være selvstendig og at man ikke skal organisere alle menighetene som et kirkesamfunn med en felles pave på toppen. Mellom menighetene hadde man derfor tidligere kun noe man kalte for kontaktutvalget. Men for få år siden ble navnet endret fra kontaktutvalg til lederråd.

Oppgaven til det nye lederrådet skulle ikke lenger bare være et kontaktmessig defensivt bindeledd mellom menighetene, men det skulle være mer offensivt og gi råd til lederne i hver menighet. Dermed fikk gruppen mer makt.

Det nye lederrådet skulle også ha en leder. "Dette kan bli Pinsebevegelsens nye leder" var overskriften i Pinsebevegelsen avis KS i 2010. Hva? En leder for hele bevegelsen? Det var i tilfelle en strukturmessig stor forandring. 

Litt senere kom en ny artikkel i KS:
"Det er en omfattende oppgave den neste lederen for Pinsebevegelsen i N…