Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2011

Vigselsrett: Medlemsfordel eller teologi?

Vigselsretten kan snart ryke for flere av de svenske pastorene. Nye regler sier at man må være medlem av et trossamfunn for å få lov til å vie folk. Det betyr for eksempel at flere av de frie pinsemenighetene er nødt til å melde seg inn i den organiserte pinsebevegelsen i Sverige for å beholde vigselsretten. Eller så må de forsøke å gjøre om den lokale menigheten til et minitrossamfunn.

Men det står ikke i Bibelen at pastorer, eller noen andre i menigheten, skal vie folk. Det enkleste for de svenske pastorene er rett og slett å slutte å vie folk. Da slipper de å gruble over hvilken organisasjon de skal melde seg inn i.

Avisene Dagen i Sverige og KS i Norge skrev for et par dager siden om vigselsretten og de svenske pastorene. Det samme viste nettsidene til pinsebevegelsen i Sverige. Artiklene forteller at pastorene som mister vigselsretten kan melde seg inn i pinsebevegelsen i Sverige for å beholde den. Men hvorfor er det ingen som skriver at pastoral vigselsrett ikke nevnes i Bibelen…

Lytte til Gud

Min far Øyvind Jansen har utgitt sin tredje bok. Den heter ”Å lytte til Ånden gjør alle til prester”.

Tittelen høres kanskje vanskelig ut hvis man ikke er kjent med kristne tanker. Poenget er at kristne tror at Gud kan snakke til oss i dag, for eksempel gi oss små oppdrag i hverdagen. Og med det blir vi alle til prester.

Problemet er at dagens kirkesystem ikke legger bra nok opp til dette, for man har innført hierarki og programmessige gudstjenester. Man blir ikke opplært til å lytte til Gud og handle etter det. Boken beskriver problemene med dagens opplegg og skisserer en ny måte å tenke på.

Blant annet tar boken opp dette: Hva sier GT om menighetene? Hva sier Jesus om menighetene? Hva sier NT om menighetene? Hvordan fungerer Guds rike?

Boken er på 240 sider, koster under 200 kr og kan bestilles her: Bestille bok

Her holdt Hans Nielsen Hauge kristne husmøter

I helgen gikk jeg en tur i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Her holdt Hans Nielsen Hauge kristne husmøter da han enkelte ganger fikk en dag fri fra syv år i fengsel.

På 1100-tallet tilhørte området et nonnekloster som lå lenger ned mot fjorden. Så kom reformasjonen på 1500-tallet og staten tok området som sitt. Senere kom det i privat eie, før det ble kjøpt av staten tidlig på 1800-tallet og ble lagt til universitetet. Botanisk hage ble så opprettet i 1814.

Den siste private eieren var Johan Lausen Bull. Da Hans Nielsen Hauge hadde sittet i fengsel i to år for sin kristne tro, fikk Bull tillatelse fra myndighetene til å la Hauge ta dagsturer hjem til ham på Tøyen. Helsen til Hauge var elendig etter fengselsoppholdet, det var godt å komme til de grønne områdene to kilometer unna cellen i Rådhusgaten i Oslo sentrum. Det er mulig at Bull med disse lufteturene reddet livet til Hauge.

Noen ganger fikk Hauge være på gården til Bull i flere dager. Hauge stelte i hagen og inviterte til kristne …

Hva kirkemøtet burde ha drøftet

Kirkemøtet 2011 pågår denne helgen. Bildet viser preses Helga Haugland Byfuglien som holder preken i en gudstjeneste. Hadde man hatt et kamera blant de første kristne, ville bildet ha vist noe helt annet. Den gangen hadde man ikke spesielle prester, for alle kristne ble omtalt som prester. Man hadde ikke kirker, for man møttes i hjemmene. Man hadde ikke prestedrakter, det var noe ikke-kristne hadde. Man hadde ikke gudstjenester og liturgi, kun en av delene.

Slik kan man fortsette å peke på forskjellene mellom de første kristne og dagens kirker. Oppgaven er å finne hvilke forskjeller som betyr at man fjerner seg fra Bibelens idealer. Den gangen var det ikke telefoner, men jeg ser ingen grunn til at man ikke kan bruke telefoner i dag. I utgangspunktet er det heller ikke noe galt i å bygge et felles hus å samles i, eller å bruke en mikrofon en gang i blant. Men til slutt vipper man over en grense der man har en person i menigheten som har nær monopol på å snakke og der fellesskapsmåltid…