Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2014

Slik kan kristne oppnå enhet

Det er kun to teoretiske løsninger som tar enhetstanken mellom kristne helt ut. Enten kan alle melde seg inn i samme kirkesamfunn, eller så kan alle melde seg ut av kirkesamfunnet som de tilhører i dag.

Den ene løsningen er altså at alle melder seg inn i for eksempel Den katolske kirke. Men man får ikke dermed fjernet all teologisk uenighet blant medlemmene. Det finnes for eksempel katolikker som kjemper for at også kvinner kan være prest. Andre katolikker kjemper for at prester skal få lov til å gifte seg. Noen katolske prester blåser også i hva paven sier, det fins eksempler på at en katolsk prest lever sammen med en kvinne han elsker. Siden det finnes uenighet, og fordi ikke alle katolikker følger paven slavisk, er enheten strengt tatt organisatorisk: Man tilhører samme organisasjon.

Den andre løsningen er at alle kristne melder seg ut av kirkesamfunnene. Da legger man vekk sin lojalitet til de teologiske bestemmelsene fra hierarkiene og tradisjonene. Man kan møte hverandre som sø…