Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2015

Prester som streiker – hva ville Peter, Paulus og Priska ha sagt?

Forskjellen mellom de første kristne og dagens prester er stor. Den gangen var alle kristne prester, ingen fikk lønn av staten og ingen bygde kirker. I dag betyr prest en person som får lønn av staten og som er i streik.

Når man er i streik, kan man ikke benytte sin arbeidsgivers maskiner eller bygninger. Det betyr at presten må hjem, og det er bra, for det var der de kristne opprinnelig hadde sine samlinger rundt en middag.

Dagens politiske streik blant bussjåfører, postansatte og prester varer ikke lenge, bare rundt en times tid. Jeg oppfordrer menighetene til å samles uten prest i ettermiddag – for å teste ut hvordan det er å samles slik de første kristne gjorde; uten prest. Den gangen kunne alle ta ordet. Gavene som hver og en hadde, kunne komme til uttrykk.

Dagens prester gjør selvsagt mye bra med sine omsorgssamtaler og lignende. De har også statlige oppgaver og ordner papirer ved brylluper. Takk til alle prester for deres innsats. Men jeg tror ikke det er meningen at kristne sk…

Vitenskapen finner Gud

Tidligere tenkte man slik: Sannsynligheten for å finne et levelig sted i universet er høy. Man trenger bare å finne en passende stjerne samt en planet i riktig avstand til den.

Men etter som årene gikk, oppdaget man mange flere kriterier som må oppfylles for at det skal være mulig å overleve på en planet. For eksempel må planeten ha en stor naboplanet som med sin gravitasjon kan tiltrekke seg farlige meteorer – slik vi har Jupiter som nabo.

I dag er man oppe 200 kriterier for at en planet skal være levelig. Med 200 kriterier er saken snudd på hodet. Det er usannsynlig å finne et levelig sted i universet. Selv om det et det er veldig mange stjerner og galakser, er det ikke nok av dem.

Grunnen til at vår levelige klode vår likevel finnes, må skyldes at noen har grepet inn og skapt den akkurat slik.

Og det er mer. I tillegg til de 200 kriteriene, må også universet være ekstremt finjustert med sine naturlover for i det hele tatt eksistere. 
Vitenskapen peker altså på at det må finnes en Sk…