Gå til hovedinnhold

Vitenskapen finner Gud


Tidligere tenkte man slik: Sannsynligheten for å finne et levelig sted i universet er høy. Man trenger bare å finne en passende stjerne samt en planet i riktig avstand til den.

Men etter som årene gikk, oppdaget man mange flere kriterier som må oppfylles for at det skal være mulig å overleve på en planet. For eksempel må planeten ha en stor naboplanet som med sin gravitasjon kan tiltrekke seg farlige meteorer – slik vi har Jupiter som nabo.

I dag er man oppe 200 kriterier for at en planet skal være levelig. Med 200 kriterier er saken snudd på hodet. Det er usannsynlig å finne et levelig sted i universet. Selv om det et det er veldig mange stjerner og galakser, er det ikke nok av dem.

Grunnen til at vår levelige klode vår likevel finnes, må skyldes at noen har grepet inn og skapt den akkurat slik.

Og det er mer. I tillegg til de 200 kriteriene, må også universet være ekstremt finjustert med sine naturlover for i det hele tatt eksistere. 

Vitenskapen peker altså på at det må finnes en Skaper.

Jeg har hentet disse poengene fra en kronikk i Wall Street Journal skrevet av Eric Metaxas. Den har nå over 5100 kommentarer og har spredd seg også til TV-nyhetene, så dette engasjerer virkelig.

Man må ha abonnement for å lese teksten, men via Facebook slipper man det.

Metaxas skriver om finjusteringen av universet: 

"For instance, if the ratio between the nuclear strong force and the electromagnetic force had been off by the tiniest fraction of the tiniest fraction—by even one part in 100,000,000,000,000,000—then no stars could have ever formed at all. Feel free to gulp."

Han fortsetter:
 
"Multiply that single parameter by all the other necessary conditions, and the odds against the universe existing are so heart-stoppingly astronomical that the notion that it all “just happened” defies common sense. It would be like tossing a coin and having it come up heads 10 quintillion times in a row. Really?"

Kommentarer