Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2017

Den norske kirke innfører etniske altere

Jeg forstår ikke Den norske kirke. Nå har man laget et samisk alter i Nidarosdomen i tillegg til alteret som står der fra før, ifølge Vårt Land.

Paulus skriver i Bibelen at i Kristus er det ikke forskjell på jøder og grekere. Hvorfor skal da samer ha sitt eget alter? 

Hvorfor skal dagens kristne ha altere i det hele tatt? De første kristne hadde hverken prester, kirker eller altere. De var venner som spiste middag sammen hjemme, slik Jesus hadde vist dem.

I Den norske kirke har man altså fjernet middagsbordet der alle satt sammen, så har man båret inn et alter der presten står alene. Og så har man altså båret inn enda et alter, et spesialalter for samer. 

Både symbolsk og praktisk går Den norske kirke i feil retning.
Regler for altere Den norske kirke har regler for altere. Paragraf 5 sier: "En kirke skal ha ett hovedalter. Alteret bør ha en slik tyngde og verdighet at det fremstår som kirkerommets samlende midtpunkt også når rommet ikke er i bruk."

Samenes alter blir altså ann…