Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2009

Altertjeneste gått ut på dato

I norske kirker finner man alter, men Hebreerbrevet i NT viser at både prest og alter gikk ut på dato. Med Jesus gikk man fra GT til NT: "For offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv".

Apostelen Peter skriver i sitt brev at alle kristne er prester. Han bruker da GT-ordet for prest. Alle kristne har altså fått et opprykk, for også forhenget inn til presterommet revnet. Kun Jesus omtales som øversteprest i NT.

Skal man i det hele tatt snakke om altertjeneste, så stiller alle kristne likt, for alle er prester. Men alteret er erstattet av nattverden, så det er ikke lenger noen som skal ha altertjeneste.

De gangene vi finner ordet alter i NT, så er det snakk om NT som refererer til GT-opplegget. For eksempel Jakob bruker ordet alter i sitt brev (2:21), men da om GT.

I en del norske bibler bruker man ordet altertjeneste i forbindelse med Paulus. Men ordet alter er ikke i bruk på gresk i teksten. Ordet som brukes er spendomai, det betyr å ofre noe. En viss kobl…

Har Den norske kirke monopol på kristne begravelser?

Aftenposten skriver om begravelser. Folk ønsker å bruke sanger som prest og organist ikke liker. Lederen av Kirkerådet, Nils Tore Andersen, svarer avisen at prester og organister bør være romslige, men hvis man vil ha en kristen begravelse, må man følge de regler kirken har for slike ting. 
Autoriteten er altså ikke Bibelen, men Kirkens egne regler som den har funnet på? Vel, det er ikke sikkert Andersen ordla seg akkurat slik avisen skriver. Det kan jo være at han sa "kirkelig" og ikke "kristen". Mitt poeng er at begrepet "kristen begravelse" ikke fins i Bibelen, like lite som "kristen fødsel" eller "kristen bursdag" eller "kristent bryllup" fins i Bibelen. 
Man må gjerne koble ordet kristent til noe annet, det betyr i tilfelle at man tar med seg en kristen dimensjon, for eksempel bønn, opplesing fra Bibelen, omsorg eller annet, inn i situasjonen. Men det er ikke Den norske kirke som har monopol på hva som er kristelig.
Er det …

Vil kontrollere vitnesbyrd

Avisen Vårt land har latt leserne stille spørsmål til noen biskopkandidater på nettsidene. Et av spørsmålene gjaldt en oppfordring om flere frie innslag i gudstjenestene. Den ene kandidaten svarte at frie vitnesbyrd er berikende for fellesskapet, men at liturgi og prest må ha en kontrollfunksjon. 
Her er litt voksenopplæring til biskopkandidatene: Apostelen Paulus skriver at alle skal slippe til i samlingene med sine innslag, han nevner ingen kontrollperson. Dagens presteord stammer fra det greske ordet for eldste. Apostelen Peter skriver at eldste ikke skal bestemme over flokken.Når Det nye testamente bruker ordet gudstjeneste, nevnes ikke prest.Det greske ordet for gudstjeneste er det samme ordet som liturgi. Det er meningsløst å si at man har en liturgi i gudstjenesten. Derfor er det også meningsløst å si at liturgien må ha en kontrollfunksjon i gudstjenesten.Det nye testamente viser at biskop og prest er samme person. Å si ja takk til å bli biskop over prest, er en ubibelsk konstruk…

Kjære prest, derfor blir du utslitt.

Enda en undersøkelse viser at mange norske prester møter veggen på grunn av arbeidsoppgavene. Denne gangen er det Aftenposten som forteller om en undersøkelse som heter "Jeg er jo ikke Jesus heller", utført av blant annet professor Anders Skogstad ved universitetet i Bergen. 
Undersøkelsen kommer ut i bokform, jeg har ikke lest den, men beskrivelsene Aftenposten gir med sin eksempelprest, er ikke nye. Presten strekker strikken for å rekke alt, og med lungebetennelse gjennomfører hun gudstjenester midt i julestria.
Problemet, tror jeg, er at prestene ikke bruker urmenigheten som forbilde.
Urmenigheten hadde ikke prester som ordnet konfirmasjon, bryllup og begravelser, men urmenigheten hadde "prester" som samlet en flokk hjemme.
Eksempelpresten til avisen må bære hele menigheten på sine skuldre, selv når noen ikke finner riktig ledning til PC-en inne i kirken, så må presten løse også det. Det er ikke ende på oppgavene.
I artikkelen gis det hint om at det kan komme en stre…

Apostlene hadde ikke disipler

Når de første kristne brukte ordet disippel, så mente de disippel av Jesus, ikke disippel av pastorer eller apostler, det viser disse tekstene fra Det nye testamentet:  Jesus sa: "Ved dette skal de forstå at dere er mine disipler."
Apg skriver: "Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet."
Apg skriver: "Det var i Antiokia disiplene første gang ble kalt kristne."  Kursiveringene er mine.
Hvis det fantes ledere over disiplene, er det merkelig at Saulus ikke bryr seg om lederne, men bare forfølger dem som er nederst på rangstigen. Løsningen er selvsagt at det fantes ikke rangordninger.
Saulus blir etter hvert selv kristen, og senere blir han nesten steinet til døde. Når mobben steiner Paulus, og disiplene slår ring om ham, så er det snakk om andre kristne, ikke eventuelle disipler av Paulus. 
Når Barnabas og Paulus blir en lang tid hos disiplene i Antiokia, så må det leses slik: De ble en lang tid hos de kristne i Antiokia.
Antiokia ble kristn…