Gå til hovedinnhold

Altertjeneste gått ut på dato

I norske kirker finner man alter, men Hebreerbrevet i NT viser at både prest og alter gikk ut på dato. Med Jesus gikk man fra GT til NT: "For offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv".

Apostelen Peter skriver i sitt brev at alle kristne er prester. Han bruker da GT-ordet for prest. Alle kristne har altså fått et opprykk, for også forhenget inn til presterommet revnet. Kun Jesus omtales som øversteprest i NT.

Skal man i det hele tatt snakke om altertjeneste, så stiller alle kristne likt, for alle er prester. Men alteret er erstattet av nattverden, så det er ikke lenger noen som skal ha altertjeneste.

De gangene vi finner ordet alter i NT, så er det snakk om NT som refererer til GT-opplegget. For eksempel Jakob bruker ordet alter i sitt brev (2:21), men da om GT.

I en del norske bibler bruker man ordet altertjeneste i forbindelse med Paulus. Men ordet alter er ikke i bruk på gresk i teksten. Ordet som brukes er spendomai, det betyr å ofre noe. En viss kobling til alter finnes, spendomai kan opprinnelig bety å helle et glass med vin, olje eller blod på et alter.

Det er i Filipperbrevet 2:17 at det står: "Ja, om jeg selv (Paulus) skal ofres mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, er jeg likevel glad og gleder meg med dere alle." De engelske biblene jeg har sjekket, bruker ikke ordet altertjeneste i denne teksten, for hvis det skulle stå alter, da må det greske ordet thusiasterion være i bruk.

Spendomai brukes også i 2. Tim 4:6. Ikke noe alter-ord er i bruk der, heller ikke i norsk oversettelse. Hvorfor norske oversettere velger å bruke ordet alter kun det ene stedet, og ikke det andre, vet jeg ikke.

Siden alter ikke står på gresk i teksten, kan Filipperbrevet 2:17 oversettes omtrent slik: ”Selv om jeg tømmer meg helt og ofrer meg i min tjeneste for Gud som skjer i offentlighet, så kan jeg dele min glede med dere alle, fordi dere tror.”

Paulus satt i fengsel og bar lenker. Kanskje han regnet med at hans tid var ute og at han skulle lide martyrdøden.


Men det er ikke sikkert at det var så depressivt. Paulus sto på selv om han satt i fengsel. Han var åpen offentlig om sin tro. Ordet liturgi brukes i teksten, og det ordet betyr offentlig tjeneste. Paulus skriver et annet sted i brevet: "Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg, har tjent til fremgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne Ordet."

Tonen er positiv selv om man må regne med at Paulus begynner å bli tom for krefter, han tømmes, slik spendomai indikerer. Han drev neppe altertjeneste inne i fengselet. Når han ikke gjorde det, hvorfor skal da norske prester drive altertjeneste? Det virker som at norske prester har sydd prestedrakter av forhenget som delte seg i to. Symbolikken med at forhenget revnet da Jesus døde, er så langt jeg kan forstå, at prest og altertjeneste gikk ut på dato. Man gikk fra GT til NT der alle er prest.

Kommentarer

Bjørn Olav sa…
Dette var interessant, Sjur, og jeg tror du har aldeles rett i din tolkning av dette verset.

I Bibelen Guds ord er dette verset oversatt slik:

"Ja, og hvis jeg blir utøst som et drikkoffer under ofringen og tjenesten for deres tro, er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle."

Jeg leser for tiden en ny dansk oversettelse av NT. Der er dette verset oversatt slik:

"Ja, selv om mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro ..."

Ha en velsignet påske! KRISTUS ER OPPSTANDEN!