Gå til hovedinnhold

Vil kontrollere vitnesbyrd

Avisen Vårt land har latt leserne stille spørsmål til noen biskopkandidater på nettsidene. Et av spørsmålene gjaldt en oppfordring om flere frie innslag i gudstjenestene. Den ene kandidaten svarte at frie vitnesbyrd er berikende for fellesskapet, men at liturgi og prest må ha en kontrollfunksjon. 

Her er litt voksenopplæring til biskopkandidatene:
  • Apostelen Paulus skriver at alle skal slippe til i samlingene med sine innslag, han nevner ingen kontrollperson. 
  • Dagens presteord stammer fra det greske ordet for eldste. Apostelen Peter skriver at eldste ikke skal bestemme over flokken.
  • Når Det nye testamente bruker ordet gudstjeneste, nevnes ikke prest.
  • Det greske ordet for gudstjeneste er det samme ordet som liturgi. Det er meningsløst å si at man har en liturgi i gudstjenesten. Derfor er det også meningsløst å si at liturgien må ha en kontrollfunksjon i gudstjenesten.
  • Det nye testamente viser at biskop og prest er samme person. Å si ja takk til å bli biskop over prest, er en ubibelsk konstruksjon.
  • Det nye testamente har svært mange hverandre-oppfordringer, det vil si undervise hverandre, hjelpe hverandre osv.
En av de andre biskopkandidatene svarer at erfaringene med frie vitnesbyrd er varierte. På den ene siden har han gode erfaringer med at folk i menigheten har delt opplevelser i forbindelse med prekenen. Men han mener at frie innslag reiser spørsmål om hvem som skal få lov til å si noe, hvor ofte, hvor lenge, hvilket budskap osv.

En tredje kandidat svarer at det er viktig at menigheten føler at den er sammen om gudstjenesten og at han har mange gode erfaringer med frie vitnesbyrd.

Kandidatene mener altså at frie innslag stort sett er bra, men ser farer ved at noen kan komme til å si noe galt. Jeg tror problemet er at man har bygget en scene inne i kirken, da må alt som sies fra scenen være korrekt. Hvis man heller samles slik urmenighetene gjorde, nemlig i hjemmene, så er det ikke så farlig om noen sier noe galt, for da kan neste person rette opp feilen. Hmm, det er visst akkurat slik Paulus oppfordrer til.

Kommentarer