Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2014

De første kristne og kirkebygningene som kom senere

Det er ikke ofte riksmediene forteller om de første kristne og deres skikker. Men i gårsdagens Aftenposten kunne man lese at de første kristne møttes i hjemmene. Det er mange fordeler ved å møtes i hjemmene, man slipper blant annet unna byråkrati og pengemas, og rammene åpner for mer kjærlighet.

Da de første generasjonene med kristne var døde, hendte det at man bygde minnesmerker oppå deres martyrgraver. Når kirker etter hvert ble vanlig, gikk man et steg videre og bygde kirker oppå minnesmerkene. Man må derfor holde tungen rett i munnen når man skal tidfeste når en kirke ble bygd. Snakker man egentlig om årstallet for minnesmerket? Eller snakker man om selve kirkebygningen? Eller snakker man om martyrgraven?

Slike kirker fikk gjerne navn etter martyren. Sjekker man leksikon, ser man når martyren døde og så tror man at man har funnet årstallet for kirken, men det blir fort feil.

Noen steder er en kirke reist på eiendommen til kristne personer som hadde gjort inntrykk. Det kunne også vær…

Musikere eller diakoner i kirken?

Den danske statskirken bruker tre ganger mer penger på musikk enn på diakoni.

I den norske statskirken er det ansatt 1.300 prester, 900 musikere og 210 diakoner (tall fra 2009). Ansettelsesprofilen avslører hvilke verdier man satser på. Hva i all verden skal man med 900 musikere på lønningslisten? Blir det mer kjærlighet da? Eller for å si det på en annen måte: Hvorfor er musikere prioritert høyere enn diakoner?

Det rare er at de første kristne hadde hverken prester eller musikere. Men diakoner hadde de, for eksempel den kjente Paulus kalte seg diakon. I dag er diakoner merkelig nok prioritert ned, under to tjenester som de første kristne ikke brydde seg om å ha.

Av 6,2 milliarder kroner i utgifter i den danske statskirken går 1 prosent til omsorg som besøkstjenester og sorggrupper.

En av kirkens ledere i Danmark sier: ”Man kan ikke drive sosial innsats uten store utgifter til faglig ekspertise, bygninger, kaffe og alt mulig annet som hører til."

Kan man ikke? De første kristne k…