Gå til hovedinnhold

Prester som streiker – hva ville Peter, Paulus og Priska ha sagt?

Forskjellen mellom de første kristne og dagens prester er stor. Den gangen var alle kristne prester, ingen fikk lønn av staten og ingen bygde kirker. I dag betyr prest en person som får lønn av staten og som er i streik.

Når man er i streik, kan man ikke benytte sin arbeidsgivers maskiner eller bygninger. Det betyr at presten må hjem, og det er bra, for det var der de kristne opprinnelig hadde sine samlinger rundt en middag.

Dagens politiske streik blant bussjåfører, postansatte og prester varer ikke lenge, bare rundt en times tid. Jeg oppfordrer menighetene til å samles uten prest i ettermiddag – for å teste ut hvordan det er å samles slik de første kristne gjorde; uten prest. Den gangen kunne alle ta ordet. Gavene som hver og en hadde, kunne komme til uttrykk.

Dagens prester gjør selvsagt mye bra med sine omsorgssamtaler og lignende. De har også statlige oppgaver og ordner papirer ved brylluper. Takk til alle prester for deres innsats. Men jeg tror ikke det er meningen at kristne skal organisere seg med biskop over prest over menighet – i uniformer inne i kirker og med bindinger til staten.


Her kan du lese om den gangen Priska, for omkring 2000 år siden, meldte seg inn i den norske presteforeningen og fikk retten til å streike: Den bibelske Priska melder seg inn i Presteforeningen. 

Kommentarer