Gå til hovedinnhold

Hjemmesamlinger i NT

Det nye testamentet viser at de kristne pleide å samles hjemme. Kirkebygninger kom flere hundre år senere da keiser Konstantin bestemte at kristne skulle overta gamle hedenske templer og romerske rettssaler. På den måten arvet man også noen av skikkene fra disse bygningene, man fikk for eksempel korsang, prestedrakter og prosesjoner (høytidelig opptog av mennesker i rekke). 

Etter hvert kuttet man også ut de opprinnelige middagene man hadde i hjemmene, det var samlinger der man kunne samtale sammen, komme med innslag og støtte hverandre. Man endte opp med én mann på en scene. I moderne scenekirker slukker man til og med lyset i salen.

Man finner ikke ordet gudstjeneste i NT koblet til prest eller kirkebygning (for slikt fantes ikke blant de første kristne). Men ordet gudstjeneste brukes i NT for eksempel om å hjelpe fattige. Skal man finne røttene til dagens bruk av ordet gudstjeneste, altså i den moderne betydningen at kristne samles, må man se på hjemmesamlingene i NT.
 

Her er noen eksempler på hjemmemenigheter hentet fra Bibelen:

MENIGHETEN HJEMME HOS NYMFA
Kolloserne 4.15: "Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles hjemme hos henne."

MENIGHETEN HJEMME HOS FILEMON ELLER ARKIPPOS
Filemon: "Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon, vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten som samles i ditt hus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!"

MENIGHETEN HJEMME HOS PRISKA OG AKVILAS
Romerne 16.3: "Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for. Hils også menigheten som samles hjemme hos dem."

Den samme husmenigheten er også omtalt slik i korinterbrevet 16.19.

MENIGHETEN HJEMME HOS ONESIFOROS:
2. Timoteus 4.19: "Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos’ hus."

HJEMMENATTVERD:
Apg 2.46: "Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede."

Nattverden foregikk altså i hjemmene, og den var koblet til et måltid. Det allmenne prestedømme var utløst til hvert hjem.

HJEMMEUNDERVISNING
Apg 5.42: "Men de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias."

HJEMMESAMLINGER
Apg 16.40: "Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søsknene og satte mot i dem. Så dro de videre."

Lydia var en forretningskvinne, antagelig rik fordi hun handlet med dyre varer, se Apg 16.14.
 

Slike hjemmesamlinger har i dag på nytt spredd seg blant mange kristne.

Kommentarer