Gå til hovedinnhold

Likestilling er en kristen verdi


De første kristne gikk inn for likestilling i menighetsliv og ekteskap. Tre avsnitt fra NT: 

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» 

«Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen.» 

«Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud.» 

Andre likestillingspoenger fra Bibelen:
 • Paulus bruker forstanderordet om Føbe. 
 • Peter sier at alle kristne er prester. 
 • Paulus sier at kvinnen skal bære sin egen myndighet/frihet på hodet. 
 • Både kvinner og menn blir i NT bedt om å ikke bråke i samlingene. 
 • Både kvinner og menn blir i NT kalt disipler. 
 • Både kvinner og menn i NT åpner hjemmene sine for samlinger. 
 • Paulus sier at alle i menigheten skal støtte hverandre.
 • Ordet hode betyr ikke overhode, men kilde, for eksempel kilde i skapelsen. 
 • Priska rettledet Apollos. 
 • Junia var apostel. 
 • Paulus bruker samme kollega-ord overfor Priska som overfor menn som han kalte apostler.
 • Både kvinner og menn tok ordet i samlingene. 
 • Eldstepersoner var opprinnelig eldste i landsbyen og husverter for menighetene, for det fantes ikke kirkebygninger. Paulus kaller samlingene hjemme hos Nymfa for menighet. Hilsepolitikken til Paulus viser at Nymfa var eldste, for det fins ingen andre kandidater. Eldste er det samme som pastor/biskop. 
 • Verdens første evangelister var kvinner (kvinnen ved brønnen og Maria Magdalena).
 • Kjønnsdominans er et resultat av syndefallet, ikke et ideal.

Kommentarer

Anonym sa…
Feminisme er neppe kompatibelt med kristendommen.

http://dalrock.wordpress.com/2012/09/29/christian-denial-and-institutional-resistance-to-change/

http://dalrock.wordpress.com/2012/08/27/beauty-taming-the-savage-beast/
Sjur Jansen sa…
Tenker du på urkristendommen som man kan lese om i NT? Eller tenker du på en amerikansk moderne variant? Og hva legger du i ordet feminisme?

Fint hvis du kan skrive en norsk kommentar og ikke bare legge igjen lenker.