Gå til hovedinnhold

Evolusjonister forstår ikke evolusjon, sier de selv.

Denne innrømmelsen kom ScienceDaily med i går:

«Evnen til å tilpasse seg endrede omgivelser er grunnlaget for evolusjonen og er avgjørende for at dyr og planter kan leve under nye miljøforhold, for eksempel som følge av klimaendringer. Til tross for at denne prosessen er svært viktig, har vi fortsatt ikke forstått de underliggende mekanismene. Det er klart at organismer endrer deres DNA i respons til seleksjonstrykk. Men hvordan?"

Evolusjonistene innrømmer altså at de ikke vet. Teorien om at en orm kan bli et menneske ved hjelp av tilfeldige mutasjoner, er bare en påstand.

Enten man er evolusjonist eller kreasjonist, så mener man at ytre miljøpress fører til endringer i genene. Både evolusjonister og kreasjonister mener det fins styringsgener som slår av eller på andre gener, eller gjør andre ting med dem, når individet blir utsatt for miljøpress. I styringsgenene ligger det instruksjoner om hvordan andre gener skal endres, dette kan ikke sammenlignes med påstanden om at tilfeldige mutasjoner skal skape nye egenskaper og arter. Fikk du med deg forskjellen? Poenget er at informasjonen i styringsgenene ligger der allerede, dermed kan det ved første øyekast misforstås som evolusjon når det skjer en forandring i genene.

Man har ikke bevist evolusjon ved å peke på ytre påvirking som fører til endringer i genene. For det kan jo være at genene er endret fordi et styringsgen har gitt beskjed om det. Det kan også være at endringene som har skjedd, betyr at arten er på vei mot utslettelse...

Eksperimenter som skal bevise fra-fisk-til-menneske-evolusjon, må i tilfelle vise dette:

1) mutasjonene må være tilfeldige og ikke være styrt av andre gener

2) mutasjonene må føre til geninformasjon som ikke finnes på jorda fra før, informasjonen skal ikke være resultat av styringsgener eller kopiering fra andre individer

3) mutasjonene må ha blitt tatt vare på flokken

4) mutasjonene må føre til nye egenskaper og arter

5) de tilfeldige negative mutasjonene som oppstår samtidig, må ikke være så mange at arten faktisk er på vei mot utslettelse

Artikkelen i ScienceDaily forteller om et eksperiment der fluer blir utsatt for kulde og varme. Alle er altså enige om at da kan ting skje med genene, og det viser også eksperimentet. Men evolusjon fra fisk til menneske er ikke dermed bevist.


Lenke til artikkelen i ScienceDaily

Kommentarer