Gå til hovedinnhold

Jesus Festival med superhierarkist på talerstolen

Nå kommer John Bevere til pinsevenner i Norge. Det er han som mener at hvis du ikke gjør som pastoren din sier, da kan Gud ramme deg med en bilulykke.
      Han er ingen hvem som helst, men selger enormt med bøker og reiser jorda rundt og holder taler på kristne stevner.Boka ”Under Guds beskyttelse” åpner med at Bevere husker en lærepenge fra menighetslivet. Han var ansatt som underpastor i en menighet og satte i gang samlinger i hjemmene, mange ble kristne. Men så kom hovedpastoren og sa nei til ideen om å samles i hjemmene og Bevere måtte det ned. Lærepengen, etter Beveres mening, var at i en menighet skal det være kun én visjon og én toppleder. Derfor ga Gud Bevere framgang for at Bevere skulle få denne lærepengen slik at han skulle forstå Guds prinsipp om rangorden.

Så skriver Bevere at Gud sa dette til ham:

”John, når du står foran meg i dommen og skal gjøre regnskap for den tiden du tjente under denne pastoren, skal du ikke først og fremst fortelle om alle ungdommene du førte til frelse. Først og fremst skal du dømmes etter hvor trofast du var mot den pastoren jeg har satt deg under.”

Han fortsetter: ”Gud gleder seg over underkastelse som fører til ekte lydighet.”

Skal du underkaste deg Gud, må du altså underkaste deg seniorpastoren.

Hvorfor skriver ikke Pinsebevegelsens avis KS side opp og ned om teologien til Bevere? Hvorfor er pastorene i Pinsebevegelsen så tause? Ikke nok med det, men pastorene skal sitte på skolebenken når Bevere gir undervisning på Jesus Festival 2012 i et eget seminar for ledere.

Det kan være at Bevere ikke nevner sin ekstremteologi med et ord når han er i Norge. Enkelte profesjonelle prekenholdere er flinke til å se an sitt publikum. Men jeg etterlyser et minimum av teologisk ryggmargsrefleks blant pinsevenner.

Kanal 10 skal sende fra festivalen. Ingen nøling der heller?

Jesus Festival arrangeres av Jesus Church i Oslo der Stephan og Anne Christiansen er pastorer. Jesus Church har vært medlemmer av Pinsebevegelsen siden 2004.

Jeg har tidligere skrevet om Bevere her:

Kommentarer