Gå til hovedinnhold

Spørsmålene Human-Etisk Forbund vil stille deg

Human-Etisk Forbund (HEF) har et spørsmålsspill der du må tenke gjennom noen grunnleggende spørsmål. HEF kommer selv med sine fasitsvar.

Det er ikke anledning til å svare noe annet enn ja eller nei. Hadde det vært mulig å skrive utfyllende svar, ville jeg ha svart slik:

1) Er du enig i at livet leves bare leves her og nå? Mitt svar: NEI.

Konsekvensen av et ja er at vi lever i et gudløst univers, da fins det ingen objektiv mening med livet. Dermed er det heller ingen objektiv grunn til å gruble over om man skal gi sin støtte til Human-Etisk forbund, Jesus eller mafiaen, eller om det greit å spise våre slektninger, for eksempel fisk eller fettere.

2) Synes du staten må likestille alle livssyn?
Mitt svar: JA.
I svaret til HEF står det at man ikke skal gi én religion fordeler andre ikke får. HEF spør om altså om livssyn og svarer om religioner. Men hvis vi holder oss til livssyn, da får jeg inntrykk av at HEF vil likestille alle. Mener HEF da at for eksempel rasister skal få leie det lokale samfunnshuset til subsidiert pris slik andre får?

Når HEF først blander religion og livssyn, da mener jeg man også kan ta med evolusjonslæren i samme sekkepost, den bygger for eksempel på antagelsen om at ingenting satte i gang noe stort, og slike ideer bør ikke få positiv særbehandling i skolen.

For min del kan man gjerne fjerne statlig støtte som går til Kirken og HEF, slik blir i alle fall de likestilt med oss som ikke har organisert vår religion eller vårt livssyn i en organisasjon.

Når det gjelder gravplasser, synes jeg Kirken har et slags monopol, det bør bort, helt enig i HEF der. 

Det var vanskelig å måtte svare ja eller nei, jeg landet på ja, sånn generelt, men mener svaret uansett må nyanseres.

3) Tror du det finnes én mening med livet?
Mitt svar: JA.

Jeg tror meningen med livet er å oppdage Guds kjærlighet - og svare på den. Men det betyr ikke at meningen med livet er å sitte på kirkebenken hver søndag og lytte til en preken og orgelspill.

Vi er alle ulikt utrustet og lever under ulike forhold, Guds "mening" med hver enkelt kan derfor være ulik, men hovedmeningen er uansett den samme.

HEF tror derimot ikke på en hovedmening med livet, men at hver og en må skape mening. En slik tanke betyr at min mening med livet er like god som din, det betyr at du kan ikke argumentere mot meg når jeg sier at min mening med livet er å stjele penger fra deg.

4) Tror du det finnes absolutte sannheter?
Mitt svar: JA.

Svaret til HEF sier blant annet "Vi i HEF har få absolutte sannheter." Hva er det? I ingressen står det «Du lever bare én gang." Det er altså en av HEFs absolutte sannheter, deres tro.

5) Kan man være et godt menneske uten å tro på en Gud?
Mitt svar: JA.

Men hva måler man mot? Hvordan kan man objektivt definere hva som er godt når man mener at hver og en skal finne sin egen mening med livet og at det ikke fins en gud?

Spørsmålet til HEF er ledende. Man får inntrykk av at kristne mener de er bedre mennesker enn andre. Poenget er heller tvert om, det er nettopp fordi kristne ikke strekker til at de mener de trenger en frelser. Går man rundt og tror man er perfekt, eller i det minste "bra nok", da tenker man at man ikke trenger å blande inn Gud i sitt liv.

6) Tror du på et liv etter døden?
Mitt svar: JA.

HEF svarer at de ikke vet sikkert hva som skjer når vi dør. Den absolutte sannheten fra ingressen deres røk altså etter bare seks spørsmål...

Så kommer et retorisk triks, HEF sier at nettopp pga usikkerheten om hva som skjer når vi dør, betyr at vi må gjøre dette livet så meningsfullt og rikt som mulig. Man får dermed inntrykk av at de som tror på et liv etter døden mener man bør leve et dødt og meningsfattig liv...

7) Tror du at alt liv er utviklet gjennom evolusjon? Mitt svar: NEI.

Svaret til HEF later som at evolusjonslæren er vitenskap. Men ekte vitenskap handler om å gjøre tester og observere dem. Man kan ikke vitenskaplig teste utviklingen fra noe apelignende og frembringe et menneske gang på gang. Men man kan derimot teste hvor mange mutasjoner hver generasjon mennesker får. Man vet i dag at vi degenereres generasjon for generasjon, det er det motsatte av evolusjon.

8) Synes du det er riktig at skolene kan arrangere skolegudstjenester? Mitt svar: NEI.

I sitt svar later HEF som at alt annet enn religion er nøytralt. Men saken er at det gjennom skolevesenet settes frem synspunkter om all verdens ting som handler om oss mennesker som det kan være uenighet om. Jeg kunne derfor like gjerne ha svart ja. For når det ene er lov bør også det andre være lov.

9) Tror du på ting som ikke kan bevises? Mitt svar: JA.

HEF lager med sitt svar et falsk bilde av religiøse. HEF later som om vitenskapen viser en annen virkelighet enn religiøse tror på, som om religiøse ikke tror på ekte vitenskaplige forsøk.

Det er heller motsatt: Ingen kan bevise at informasjon kan oppstå av seg selv, for eksempel at oppskriften på en kake blir skrevet av en katt som tisser på et papir. Likevel er det mange som tror på nettopp det når det gjelder DNA. De tror på noe som ikke kan bevises. Det vil si HEF tror på ting som ikke kan bevises, slik de legger opp til med sitt spørsmål. Religiøse tror derimot på det logiske og opplagte: Noen har skrevet oppskriften.


10) Synes du det er riktig å ha en statskirke? Mitt svar: NEI.

Men samfunnet må ha ordninger for hvor folk begraves, vi må også ha standardregler for ekteskapskontrakter og vi må ha folk som kan gå med dødsbudskap etter trafikkulykker, osv. 

De første kristne hadde ikke kirkelige vielser og begravelser, så hvorfor mange kristne vil ha det, forstår jeg ikke.
Spørsmålene til HEF finnes her: http://www.tenktil10.no/ 

Kommentarer