Gå til hovedinnhold

Vi trenger ikke flere undersøkelser om utslitte kirkelige ansatte. Vi trenger vilje til å ha de første kristne som forbilde.

Nå har det kommet atter en undersøkelse som viser at kirkelige ansatte sliter seg ut. De blir utbrent dobbelt så ofte som andre.

Tar man utgangspunkt i Bibelen, viser jeg her noen eksempler på arbeidsoppgaver kirkelige ansatte kan kvitte seg med:

 • Kirkelige vielser
 • Kirkelige begravelser
 • Innkjøp, rensing og stryking av prestedrakter
 • Pussing av kirkesølv
 • Lyspærebytting i kirken
 • Snømåking, gressklipping og feiing utenfor kirken
 • Debattmøter om kirkelige budsjettposter
 • Vasking av kirkegulv
 • Snekring av prekestoler
 • Reparasjon av mikrofoner
 • Lesing av kirkelige dokumenter fra stat og kommune
 • Samtaler mellom prest og biskop
 • Reparasjon av kirketak
 • Innsamling til strømregning og orgel til kirken
 • Konfirmasjonsundervisning
 • Oppbevaring av dåpskjoler
 • Monopolprekener hver søndag
 • Fagforeningsmøter
 • Lønnsdebatter
 • Utforming av gudstjenesteprogram
 • Møtelederrolle
 • Kontroll av ansettelseskontrakter
 • Utleie av kirken
 • Rapportskriving til myndighetene
 • Rapportlesing fra kirkesamfunn
Fjerner man slikt, vil man sitte igjen med modellen som de første kristne brukte: Samlinger rundt en middag i private hjem.

Kirkebygninger betyr gjerne ansettelser. Ansettelser betyr gjerne fagforeninger. Fagforeninger betyr gjerne lønnsforhandlinger. Slik øker det på med aktiviteter og grupperinger når man velger å bygge en kirke. Det blir mindre tid til hverandre. Samtidig øker konfliktene, for enkelte i kirken får høyere lønn enn gjennomsnittet i Norge, mens andre må jobbe gratis. Ikke nok med det, den som får lønn, får også bestemme mer enn den som jobber frivillig.

Foretaksmodellen betyr at man blir uenig om veien videre og hva som skal prioriteres i budsjettene. Det øker på med støtteaktiviteter for å holde hjulene i gang. Til slutt blir mange av de kirkelige ansatte utslitte.

At folk brenner seg ut i kirkene, er ikke påstander fra meg, men er dokumentert i mange undersøkelser de siste årene. Det er ikke flere undersøkelser vi trenger. Vi trenger en erkjennelse av at dagens kirker ikke finnes i Bibelen. Vi må lese NT på nytt og bli inspirert av de første kristne.

Ved å velge de første kristnes modell for fellesskap, da blir man i alle fall ikke utbrent på grunn av oppgaver som ikke er beskrevet i Bibelen. Man kan selvsagt slite seg ut likevel, vi må alle lære å sette grenser. Og det får man faktisk tid til å snakke om hvis man satser på samlinger etter mønster fra de første kristne.


Les også:

Kjære prest, derfor blir du utslitt
Dagens tradisjonelle kirker = isolert kristenliv

60 % av pastorene er utslitte
Løsningen for utslitte prester og pastorer
Gitt opp menighet? 
Halvparten av prestene mener de har for mye å gjøre
Hva foregår i menighetslivet? Ny undersøkelse. 

Kommentarer

Inger Johanne og Magne sa…
Takk for at du står på Sjur! Vi er svært takknemlig for budskapet du har fått kall til å formidle. Når vi ikke gjør slik Jesus har vist oss kan vi ikke vente annet enn problemer og slitenhet. Stå på! Etterhvert vil budskapet gli inn hos en og annen.