Gå til hovedinnhold

Her er 10 argumenter for at Gud fins

Det viktigste spørsmålet i livet er om det fins en gud som vi må forholde oss til. Her er 10 argumenter for at Gud fins:

1. OPPHAV: Alt som har en begynnelse, må ha et opphav. Universet har en begynnelse, ergo må det finnes et opphav til universet.

Det som er evig, slik som Gud, har ikke et opphav. Det er ulogisk å spørre om opphavet til Gud, for Gud er evig.


Gud er ikke materie og rom, derfor kan man ikke stille de samme spørsmålene om Gud som man stiller om materie i bevegelse.


2. FINJUSTERING: Noen må ha bestemt hvor mange varianter av elementærpartikler som finnes (for eksempel er elektroner én type) og hvor mange som fins av hver type (antallet elektroner til sammen). Noen må videre ha bestemt hvor mange typer krefter som skal finnes (tyngdekraft osv) og hvor sterk hver kraft skal være.

Hvorfor ikke litt sterkere tyngdekraft? Hvorfor ikke enda en variant elementærpartikkel? Universet er på desimalen så finjustert at det ikke klapper sammen, noen må ha finjustert universet.


3. INFORMASJON OG NATUR: Noen må ha skrevet DNA-koden og satt sammen de organiske nanomaskinene som fins i cellene våre, for det er umulig at tilfeldigheter kan skape noe slikt. Tror man at matematikk fins, så må man tro at Gud fins, for matematikken peker tydelig på en gud som har skapt livet. Selv noe så "enkelt" som et protein består av så mange aminosyrer som må komme i riktig rekkefølge at det umulig kan skje ved en tilfeldighet.


4. BIBELEN: Profetiene i Bibelen stemmer både internt mellom GT og NT og eksternt mellom Bibelen og vår tid. Et eksempel: Bibelen sier at Israel skal bli et land, dette ble oppfylt 1948, lenge etter at Bibelen ble skrevet. Slike profetier øker sannsynligheten for at Bibelen har rett når den sier at Gud fins.


5. OPPLEVELSER: Svært mange sier de har møtt Gud. Man kan snakke bort slikt med at det er bare følelser eller hallusinasjoner. Men man kan ikke fullstendig nulle ut argumentet, det er jo nettopp slik vi ellers observerer verden, man har følelser, man ser noe, osv. Sier jeg at jeg har sett en bil i dag, så går det an å tro at jeg bare har hatt en følelse eller en hallusinasjon, men man kan ikke fullstendig feie bort påstanden.

Det samme gjelder i prinsippet også for ufo-observasjoner (som mange ateister tror er mulig). Desto flere som hevder å ha opplevd det samme, desto sterkere står argumentet. Det er få som sier de har møtt marsboere, men det er mange som sier de har møtt Gud.

6. BØNN: Mange vitner om å ha blitt friske av sykdom etter bønn til Gud. Jeg har selv møtt en person som hadde bare noen dager igjen å leve som kreftpasient, og der alt snudde i løpet av et døgn etter forbønn, personen ble fullstendig frisk.


Det er ikke noe motargument at bønn ikke slår til hver gang. Det er som med fotball. Selv om et lag ikke lager mål i en kamp, betyr ikke det at fotballaget ikke fins eller ikke kan lage mål.


Har fotballaget scoret mål, er det et bevis på at laget både fins og kan lage mål.


Man har også testet forbønn for pasienter som ikke visste de ble bedt for. 1500 pasienter ble bedt for, 1500 pasienter ble ikke bedt for. De som ble bedt for, fikk mindre feber, ble fortere friske og hadde lavere dødelighet. (Funnene ble presentert i British Medical Journal i desember 2001.)


7. HENDELSER: Mange som lever et liv i tro på Gud, vitner om uforklarlige hendelser og sammentreff som peker på at Gud fins. Noe av dette kan legges i sekken med tilfeldigheter og flaks, men det gjenstår likevel en sekk der en logisk forklaring er at det fins en Gud som griper inn.

8. HISTORISKE AVTRYKK: Bibelens historie finnes som avtrykk i naturen, slik som storflommens fossiler eller bygningsrester av gamle kongeriker som ingen trodde eksisterte fordi det var kun Bibelen som fortalte om dem. Dette indikerer at man kan stole på Bibelen - og Bibelen sier altså at Gud fins.

Bevis fra naturen peker på en ung jord, slik Bibelen beskriver, for eksempel høyt oljetrykk i fjell, C14-funn i diamanter, hastigheten på opphopningen av negative mutasjoner i mennesker, naturens konserverende kraft som gjør at en hest alltid får hest som avkom, tykkelsen på sedimentære lag, sprell levende fossiler, mengden av ulike gasser i atmosfæren, mengden meteorstøv på jorda, menneskefotspor ved siden av dinosaurfotspor, flerlagsfossiler og DNA-spor i myke dinosaurskjeletter.

Bevis fra naturen peker på et ungt univers, slik Bibelen beskriver, for eksempel Saturns rene ringer som burde ha vært skitne hvis universet var gammelt.

9. MORAL, HENSIKT, ONDSKAP: Objektivt mål på moral fins ikke uten en gud. Det er ikke dermed bevist at det finnes en gud. Men uten en gud blir moral noe subjektivt, det vil si ulikt fra person til person, dermed rakner moralbegrepet og vår oppfattelse av mennesket som moralske vesener. Går du inn for at moral eksisterer, da er den logiske forlengelsen at det må finnes en gud.


Mennesker mener at ondskap finnes. Men hvis det ikke fins en gud som kan gi oss et objektivt mål på ondskap, da fins heller ikke ondskap. Derfor må Gud finnes.


Uten en gud har livet objektivt sett ingen hensikt eller verdi og går mot en uunngåelig utslettelse når universet slukner, det hele er totalt meningsløst.


10. BEVISBYRDE: Bevisbyrden ligger hos dem som sier at Gud ikke fins. Fordi: Når du ser en bil eller en kake eller en klokke, er det logisk at det er noen som har laget disse. Ser du naturen, for eksempel en celle, er det logisk at det er noen som har laget den. De som påstår at atomet, cellen, bilen, kaken og naturen er blitt til uten noen årsak og vilje, sitter med bevisbyrden.