Gå til hovedinnhold

Den norske kirke skal fordele makt

DnK har sendt ut spørreskjema til sine menighetsråd og fellesråd. Det handler om hvem som skal bestemme i hver menighet. For eksempel hvem skal bestemme ved ansettelser? Er det presten? Er det biskopen? Bispedømmerådet? Menighetsrådet? Og hvem skal bestemme budsjettet? Hvem skal ha kontakt med kommunen? Hvem skal kunne vedta å legge ned kirkebygninger? Og hva med utformingen av kirkebygg, hvem skal bestemme det? Er det prostirådet, presten, biskopen eller kirkemøtet?

Jeg tror det er bra å se på organiseringen. Men jeg undres nok en gang over at DnK ikke forsøker å hente inspirasjon fra Bibelen. På den ene siden gir man inntrykk av at organisering er noe som er helt nøytralt, derfor trenger man ikke kalibrere seg opp mot Bibelen. På den annen side gir man inntrykk av at organisering slett ikke er noe nøytralt, for hvis det var nøytralt, da hadde det ikke vært nødvendig å ha en spørreundersøkelse.

Det er mange spørsmål som ikke er tatt med, for eksempel:

  • Hvilke av dagens hierarkiske kirkelige stillinger mener du finnes blant de første kristne som man kan lese om i Bibelen?
  • Hvilke av dagens kirkelige tradisjoner mener du finnes blant de første kristne som man kan lese om i Bibelen?
Eller mer konkret om de første kristne i Bibelen:
• Hvor finner man biskop over prest?
• Hvor finner man kirker?
• Hvor finner man prekemonopol?
• Hvor finner man gravferdsforvaltning?
• Hvor finner man kirkelige ansettelser?

Blant kristne fins det mange organisasjonsformer. Blant pinsevenner er det ofte menighetsmøtet, altså allmøtet, som har det siste ordet, i hvert fall på papiret. I praksis er det ofte menighetsstyret som bestemmer i en lokal pinsemenighet. I trosbevegelsen, som er en gren ut fra pinsebevegelsen, er det pastoren som bestemmer. I spørreundersøkelsen til Den norske kirke har man faktisk åpnet for å organisere seg som pinsevenner eller trosmenigheter.

Mitt syn er at menighetslivet skal organiseres nærmest som en venneflokk. Noen tar initiativ til å åpne hjemmet sitt for samlinger, men det betyr ikke at vedkommende bestemmer over de andre eller skal gå med prestedrakt eller har prekemonopol eller er ansatt med streikerett.