fredag 30. november 2012

Hjelpe noen? Ti stille og lytt først.

Ønsker du å hjelpe noen? Hør på denne italieneren som sto for mange mislykkede hjelpeprosjekter før han plutselig forsto hva han gjorde galt. Jeg tror lærdommen kan brukes også i etablerte bedrifter, i kirke, blant venner, osv.


Ingen kommentarer: