Gå til hovedinnhold

Dinosauren som er på nyhetene i dag: Hva er ekte vitenskap og hva er fantasi?

I dag har mange medier fortalt om et gammelt dinosaurfunn som er blitt nytolket. Noen fossilrester lå på et museum i omkring 80 år før forskere nylig tok en ny titt på dem. Det er snakk om en overarm og seks ryggvirvler, ikke et helt dyr. De konkluderte med at fossilrestene tilhører verdens første dinosaurtype, noe som alle andre dinosaurer stammer fra.

Eller rettere sagt: De konkluderer med at det KANSKJE er snakk om noe som ligner en dinosaur. Eller KANSKJE er det en dinosaur. Eller KANSKJE, og dermed er det mulig verdensnyhet, KANSKJE-KANSKJE er det snakk om opphavet til alle andre dinosaurer!!

Så fikk de en kunstner til å tegne resten av dyret, det vil si alt som de ikke hadde fossilrester av: Hode, øyne, hals kjeft, hale, underarm, mage, føtter osv. Kort sagt er hele tegningen en fantasitegning.

Forskernes hint fra fossilet er at dyret vokste fort, altså kan fossilet være en dinosaur, en fugl eller et pattedyr, sier forskerne selv.

Jeg fant frem til pressemeldingen forskerne sendte ut og som pressen klipper og limer fra uten å hente inn flere kilder som kan utdype saken. Utrolig at så mange medier driver enkilde-journalistikk som ikke ville ha blitt godtatt i andre saker.

Etter å ha lest pressemeldingen, ville jeg gjerne ta en titt på selve rapporten. Men den er stengt for publikum.

Gruppen bak undersøkelsen kalles The Royal Society og er en privat forening med 1450 medlemmer, inklusiv blant annet den verdenskjente Richard Dawkins samt mange nobelprisvinnere. For å bli medlem, må man bli godkjent av de andre medlemmene. 700 søker medlemskap hvert år, men kun omkring 50 blir godkjent. Engelskmenn kan dette med snobberi, som medlem får du lov til å skrive FRS etter navnet ditt.

Kun 0,3 prosent av inntektene kommer fra medlemmene. Over 68 prosent er subsidier fra myndighetene. I tillegg må man anta at de fleste medlemmene er ansatt i subsidierte stillinger fra før. Deres forskning burde derfor være åpen for folk flest. Jeg synes det er feil at man sender ut en slik fantasitegning med kanskje-kanskje-konklusjoner fra en lukket statsfinansiert klubb og samtidig stenge for publikums mulighet til å etterprøve påstandene.

Her er en av de mange artiklene i mediene om denne mulige dinosauren.

Kommentarer