Gå til hovedinnhold

PILATUS DEL 5

Pontius Pilatus har en viktig rolle i den kristne påsken, det var han som for 2000 år siden dømte Jesus til døden. Hva vet vi om ham? Pilatus er nevnt flere ganger i Bibelen i det han avhører Jesus. Også andre historiske kilder forteller om Pilatus som dømte Jesus til korsfestelse. Pilatus var romersk guvernør i Judea hvor jødene i stor grad kunne styre selv, bortsett fra dødsstraffer som romerne tok seg av.

Jeg leser meg opp på Pilatus for tiden og trodde først at keiseren i Roma var hans direkte sjef, men det ser ut til at den romerske sjefen i Syria var en slags mellomleder. Pilatus hadde få soldater under seg, kanskje bare 3000. Ble det store opptøyer i Judea, måtte han i tilfelle få hjelp fra romerne i Syria som hadde mange flere soldater, omkring 20.000.

I Judea hadde øverstepresten mye makt, sammen med sitt råd på 70 medlemmer. Over øverstepresten sto romermakten representert ved Pilatus. Romerne utnevnte øversteprester, slik fikk de folk som var delvis på parti med dem selv. Likevel var det ampert nå og da mellom jødene og romerne, det sørget Pilatus for ved å provosere på ulike måter.

Jødene ventet på en politisk konge som skulle være rettferdig. Han ble kalt den salvede, slik konger ble salvet når de ble innsatt. På hebraisk heter det messias. På gresk, som var «verdensspråket« den gangen, heter det kristus. Å si kristus var omtrent som å si jødenes konge. Kong Herodes hadde allerede utnevnt seg til jødenes konge en generasjon tidligere. Da Pilatus levde, var Herodes død og sønnen hadde overtatt som konge i nabofylket, også han het Herodes.

Pilatus holdt ikke til i Jerusalem, men i havnebyen Caesarea Maritima, han var altså sjef over hele Judea.

Tre ganger i året måtte jøder reise til Jerusalem og ofre i templet i forbindelse med religiøse høytider, en av dem var påsken. Da dro også Pilatus fra Caesarea til Jerusalem for å passe på at det ikke ble opptøyer i byen. Romerne krevde mye skatt, for eksempel skulle romermakten ha halvparten av frukten som ble høstet. Videre måtte man betale en tredel av alt korn, i tillegg til personskatter og andre skatter. Når mange jøder var samlet i høytidene, var det fare for at det blusset opp protester, derfor måtte Pilatus være på plass.

Øverstepresten het Kaifas. Svigerfaren hans Annas var den forrige øverstepresten. Det var Annas som avhørte Jesus i jødenes råd før svigersønnen Kaifas sendte Jesus videre til Pilatus i håp om å få Jesus straffet til døden.

Ikke veldig langt unna lå området Galilea, det var «ute på landet«. Jesus kom fra det området. Noen hundre år før Jesus hadde gresk kultur spredd seg rundt Middelhavet, men Galilea var et eksempel på et område som var lite påvirket.

Folk gjorde litt narr av det bondelandet, samtidig var det nettopp i Galilea at det var tendenser til nasjonalisme, derfor måtte romerne være våkne. Da den jødiske ledelsen i Jerusalem ville bli kvitt Jesus, sa de derfor til Pilatus at Jesus var fra Galilea og videre at han kalte seg for jødenes konge, slikt måtte jo Pilatus slå ned på, mente de.

Over 30 år tidligere ble Jesus født. Forskjellen mellom jødenes konge Herodes og Jesus kunne nesten ikke ha vært større. Gud selv lar seg bli født av Maria, en ung kvinne som var sammen med en mann som var tømrer. De var langt ned på rangstigen i samfunnet, de slet med å finne et sted å sove da de skulle registreres av byråkrater. Samtidig, bare fem kilometer unna, satt kong Herodes i sitt luksuspalass bygd oppå et kunstig fjell.

Men nå var den lille gutten, altså Jesus, blitt voksen. Herodes var død og sønnen, som også het Herodes, var blitt sjef over et mindre område enn faren. Pilatus som var guvernør, brukte noen av de luksuriøse bygningene etter den første Herodes.

Da Pilatus hadde fått jesussaken i fanget og forsøkt å kvitte seg med den på ulike måter samme dag, satte han seg til slutt i dommerstolen. Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og sa: «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre! Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» Det ble altså gjort ulike forsøk på ikke drepe Jesus.

Selv om jeg ikke kan gresk, sjekker jeg ofte hva som faktisk står på gresk i bibeltekster. På gresk står det ikke at kona til Pilatus hadde drømt om natten, men ordet dag brukes. Da Pilatus satte seg i dommersetet, hadde det ganske sikkert gått flere timer siden morgenkvisten da Pilatus første gang fikk saken om Jesus i hendene. Han hadde selv avhørt Jesus flere ganger, og han hadde sendt Jesus bort til Herodes som var i byen, og for øvrig hatt flere samtaler med det jødiske lederskapet før han satte seg i dommerstolen. Kanskje kona hadde sovet godt ut på formiddagen og at det var derfor hun sa at hun hadde drømt i dag.

Se maleriet i del 1 i denne vesle serien om Pilatus, jeg tror kunstneren har plassert kona til høyre i bildet.

Ingen vet hva kona til Pilatus het, men mange tror hun het Proculla eller noe slikt, mye senere mente noen hun het Claudia, i dag er det vanlig å si Claudia Procula. Kilder flere hundre år etter henne mener hun ble en kristen. I noen kirkesamfunn er hun en helgen sammen med Pilatus som man også tror ble en kristen. Det fins visstnok også et brev skrevet av henne etter at hun og Pilatus hadde havnet i Frankrike, men hvilke av disse kildene som er troverdige har jeg ikke undersøkt.

Pilatus forsøkte altså å unngå å dømme Jesus. Han forsøkte ulike måter å slippe unna problemet. Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Og hele forsamlingen svarte: «La blodet hans komme over oss og våre barn.» 


Les også:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8

Kommentarer