Gå til hovedinnhold

Norsk professor angriper evolusjonslæren


I helgen hørte jeg flere foredrag av professor og kirurg Kjell Tveter. Han fortalte om cellens oppbygning. Det er svært mange deler som må være på plass i cellen for at den skal være livskraftig, og hver av disse delene er igjen svært kompliserte. Alt dette kan umulig ha bli bygd opp i en gradvis prosess, varTveters poeng. Det må altså stå en Skaper bak det hele. Evolusjonistenes vanlige svar er at det første liv er utenfor evolusjonslæren, man bare forutsetter at liv har startet opp. Evolusjon handler om alt som skjedde etterpå. Men også der hadde Tveter og andre foredragsholdere argumenter.

Men tilbake til cellen: Inne i cellen fins et skjelett av tråder som stabiliserer den. Disse trådene brukes som motorveier når små postbud spaserer med viktig last (se filmen øverst). Det fins ulike postbud, et av dem har girkasse i kneleddet! Lasten de bærer er blitt produsert på en fabrikk inne i cellen. Fabrikken har fått produksjonsbeskrivelser fra en bit av DNA-et. Det vil si, hvis fabrikken fikk en bit av DNA-et hver gang, ville snart DNA-et ha blitt brukt opp. Derfor kopieres den riktige biten DNA i en avansert prosess der DNA-strengen åpner seg opp på akkurat riktig sted slik at det er mulig for kopieringsopplegget å komme til. Den kopierte delen fraktes så ut av cellekjernen som ligger inne i cellen. Cellekjernen har små hull der den kopierte biten kan slippe ut, men der står det portvakter som ikke slipper ut hva som helst!


Nå brukte du bare noen sekunder på det jeg fortalte, Tveter holdt på i flere timer med mange flere detaljer. De små postbudene er for eksempel nødvendige når en celle skal dele seg, det er postbudene som trekker DNA-et til hver sin side av cellen slik at cellen kan deles på midten. De små postbudene må altså ha vært tilstede i den første celle, for hvis en celle ikke kan dele seg, vil den dø ut. Også mange andre små maskiner må ha vært tilstede. Gjennom celleveggen er det for eksempel festet en påhengsmotor som skaper energi en i avansert prosess. I tillegg må svært mye DNA med detaljerte instruksjoner ha vært tilstede. Og så videre, og så videre, og så videre.


Animasjonsfilmen viser 21 sekunder av et postbud på sin vandring. Tveter forklarte at motorveien var konstruert på en spesiell måte slik at skoene til postbudet fikk feste.

Tveter reiser rundt i Norge og holder slike foredrag. Eventuelt kan du kjøpe boken hans.

For øvrig kommer Sveriges mest kjente evolusjonskritiker Mats Molén til Oslo om få dager, han holder 90 minutters foredrag på Kolbotn, mandag 11. februar kl 19. Billetter: 100 kroner. Se http://www.kolben.no/

Kommentarer