Gå til hovedinnhold

Ledere vil ha ikke-hierarki. Når det passer dem.

Kristne ledere går gjerne inn for en annen maktstruktur når de skal være sammen med kristne utenfor sin egen kirke. For eksempel når det er fellesgudstjeneste, da vil man ikke ha en sterk visjonær leder, nei, da skal man samarbeide som likeverdige.  

Denne gangen er det avisen KS som skriver om Norges Kristne Råd. Representanten fra Pinsebevegelsen, som selv er pastor i en menighet, sier at han ”ser det som naturlig at ledervervet går på omgang” i rådet.

Hvor blir det av de vanlige argumentene om at lederen skal sette retning og skjære gjennom?

Representanten forteller videre at det har vært helt uproblematisk å være sammen med folk med andre teologiske synspunkter i rådet, for man respekterer hverandre. Ja vel, så det går altså an at kristne møtes uten en monologpastor. Hvorfor ikke innføre samme idé også i kirkene?

Det er faktisk slik Bibelen beskriver de første ”gudstjenestene”. Hver og en kunne komme med sitt innlegg, og man skulle lære og rettlede hverandre. Ikke en gang en møteleder nevnes i samlingene.

Kommentarer