Gå til hovedinnhold

Oi, universet er skeivt!

Planck-satelitten har drevet med finmålinger av bakgrunnstrålingen i universet i 15 måneder. Resultatene kom for noen uker siden.

Fra før av visste man at bakgrunnstrålingen ikke er heeelt jevnt fordelt i universet, men ligger litt klumpvis. De nye og mer nøyaktige målingene viser at klumpene, enten de er små eller store, strekker seg i en bestemt retning!

Forskning.no skriver:
"Det ser altså ut som om universet har en slags innebygget akse eller retning, der egenskapene til materien viser seg å være noe forskjellige avhengig av hvilken retning man ser. Dette er stikk i strid med selve grunnlaget for nesten alt som gjøres innen kosmologien."

Kort film fra ESA (European Space Agency)

Kommentarer