Gå til hovedinnhold

Kun noe avansert kan lage noe avansert

Kristne sier gjerne at noe så avansert som cellen eller mennesket kan ikke oppstå av seg selv, men må stamme fra noe som er enda mer avansert, nemlig Gud.

Forleden oppdaget jeg at evolusjonister bruker samme argument. Lurer du på hvordan mennesket kan så avansert hodeskalle? Svaret fra evolusjonistene er at hodeskallen stammer fra en enda mer avansert hodeskalle, så det er ikke noe gruble over.

Fisk har nemlig enda mer avansert hodeskalle, og mennesket stammer fra fisk.

Når vi ser noe avansert, og vi lurer på hvordan noe så avansert har oppstått, er svaret at det stammer fra noe som er enda mer avansert, mener evolusjonistene.

Aha... det forklarer jo alt... Evolusjon er altså å starte med noe som er superavansert og så utvikler det seg til noe mindre avansert. Godt vi har forskere som kan forklare hvordan ting henger sammen.


Når blod størkner, skjer det gjennom en ekstremt innviklet kjemisk prosess i en lang kjede med reaksjoner. Fjerner man en av stasjonene i den lange kjeden, bryter alt sammen. Det er usannsynlig at et slikt komplett system har oppstått i en evolusjonsprosess der man bygger stein for stein. For problemet er at alle steinene må være på plass før systemet virker. Og det er bare et komplett avansert system som gir en fordel i overlevesesevnen. 

Den geniale løsningen på hvordan størkningsevnen har oppstått, hvis vi bare følger samme logikk som med hodeskallen, blir da slik:

Det innviklede opplegget med blod som størkner, er bare en forenklet versjon av et enda mer innviklet system for blod som i dag ikke eksisterer mer.

I et gudløst univers holder selvsagt ikke slike svar, man bare dytter problemet bakover i kjeden og sitter igjen med et enda vanskeligere spørsmål. Hvor stammer den avanserte fiskehodeskallen fra? Fra en enda mer avansert hodeskalle?
 

Men betyr dette at kristne og ateister har akkurat samme argumenter? Nei. Alle er enige om at universet har en alder og et visst antall atomer. Det må finnes noe som er større, noe som ikke er bygget av atomer og som ikke er avhengig av tid. Dette noe må ha satt det hele i gang og bestemt antallet atomer.

Ingen påstår at Gud har en alder, men alle påstår at universet har en alder. Universet er dermed ingen logisk endestasjon når man peker bakover i kjeden. Gud er derimot en logisk endestasjon, for Gud er utenfor tid, rom og materie.

Kommentarer