Gå til hovedinnhold

Hierarki-teologien i Hillsong

"Hver del av vårt liv der vi ikke vil ha lederskap, det er et opprør mot Gud." Hillsong-pastor i Stockholm.

Hillsong er et kirkesamfunn med hovedkontor i Australia. Den har utviklet et konsept for hvordan drive kirke, med sterk vekt på musikk og detaljert organisering. Du kan kopiere konseptet dersom du blir godkjent og du aksepterer at grunnleggeren i Australia blir din leder.

Hillsong har datterkirker i flere land, blant annet i Sverige.

I Norge er OKS-kirken og Intro-kirken vennskapskirker med Hillsong slik at de nå og da får lov til å snakke med den australske grunnleggeren Brian Houston og hans medarbeidere for å få tips om deres arbeidsmetoder.

Lederteologien til Hillsong

Mange norske kristne reiser til Hillsong i Australia for å la seg inspirere. Der er det blant annet en lederskole med 900 elever hvorav 40-50 er norske. Også Hillsong i Stockholm holder lederskole, den går over 28 uker og koster 7995 kroner.

Lead pastor Andreas Nielsen i Stockholm sier i en preken på nettet:

  • "Hver del av vårt liv der vi ikke vil ha lederskap, det er et opprør mot Gud."
  • "Så kan du si: Jeg bøyer meg bare under Gud. Vel, da er du Messias 2.0. Og da behøver du virkelig nytt lederskap i ditt liv. (...) For Jesus delegerte til menneskelig lederskap."
  • "Alle ting står og faller på lederskap."
  • "Lederskap er alltid svaret."
  • "Brist på lederskap er alltid problemet."
  • "Alt lederskap starter med at du posisjonerer deg under lederskap."
  • "Gud vil aldri noensinne arbeide gjennom noen ledere som ikke vil bli ledet."
  • "Jesus kommer ikke til å sette opp strukturene i kirken. Han vil at vi skal gjøre det."
Det er dermed liten plass til å si "Jesus er Herre", slik de første kristne sa. 

Selv mener jeg det er fint at kristne tar initiativer og at kristne kan støtte hverandres prosjekter. Men det betyr ikke at man har teologisk plikt til å bøye seg under en "lead pastor". Hverken lead pastor, konseptkirker, kirkebygninger eller scenepastorer finnes i Bibelen.

Hillsong har 10 idealer man skal følge. Ett av dem lyder: "Submission to authorities."

Man får en effektiv organisasjon når man lærer bort at det er opprør mot Gud dersom man ikke følger hierarkiet. Med en effektiv organisasjon kan man lage imponerende sceneshow og tiltrekke seg nye medlemmer.

Men en slik lederteologi bør diskuteres. Uten religiøst hierarki kan kall fra Jesus lettere slippe gjennom. Og timene som går til å drive kirkeforetaket, kan byttes ut med å se enkeltmennesker i hverdagen.

Dersom man samles som venner i hjemmene slik de første kristne gjorde, faller mange av argumentene for å ha hierarkiske strukturer. 

Kommentarer

Ingalill sa…
Det er utrolig mye bedre å ha Jesus som autoritet og søsken i Herren som tjener hverandre som et Kongelig presteskap ledet ved Den Hellige Ånd. Det var slik de første kristne møttes inntil keiser Konstantin tok styringa.
Jeg var nødt til å forlate disse menneskestyrte menighetene for å beholde troen.