Gå til hovedinnhold

Ingen vet. Ikke innebygget i naturlovene. Umulig.

Bladet Illustrert Vitenskap beskriver hvor lite sannsynlig det er at livet har blitt til av seg selv:

"Men aminosyrene er bare byggesteinene, og for å sette dem sammen til akkurat de proteinene som alt liv springer ut av, kreves det enorme informasjonsmengder. Og denne informasjonen er så vidt vi kan se, ikke innebygd i naturlovene."

Altså: Ikke innebygget i naturlovene.

Bladet fortsetter: "Men et eller annet er nødt til å styre de gryende biologiske prosessene. Et typisk proteinmolekyl består av 100 aminosyrer av 20 forskjellige typer. De kan kombineres på ikke færre enn 10130 måter. At ett bestemt protein skal ha vært dannet av rene tilfeldigheter, er derfor umulig."

Altså: Umulig.

Så nevner bladet et av mange eksempler på såkalt ureduserbar kompleksitet:

"Begge teoriene kjemper med det samme grunnproblemet: DNA styrer dannelsen av proteiner. På den annen side må man ha proteiner for å kunne skape DNA."

Det er mange slike lignende problemstillinger. For eksempel: For at en celle skal leve, må den lage energi. Men da skapes det dessverre store mengder av et farlig avfallstoff som dreper cellen. Heldigvis har cellen et opplegg som på under brøkdelen av et sekund nuller ut avfallstoffet. Begge deler må være på plass samtidig: Energiopplegg og avfallsopplegg.

Bladet skriver: "Ingen vet nemlig hvordan overgangen fant sted fra den livløse materien som utgjør planetene og stjernene, til det som ble liv."

Altså: Ingen vet. Ikke innebygget i naturlovene. Umulig.

Kommentarer