Gå til hovedinnhold

Historiefortellingsvitenskap

Evolusjonister har lenge ment at livet oppsto i havet. Naturhistorisk museum i Oslo viser ingen tvil og skriver på sine nettsider:

"De tidligste livsformene utviklet seg i havet, sannsynligvis i dyphavsområder som var skjermet mot dødelige ultrafiolette stråler (UV-lys)."

Man har kun slingringsmonn angående hvor i havet det skjedde. At det skjedde i havet, settes frem som et faktum.

Men nå mener andre forskere at livet oppsto i en varm suppe på land, for havet inneholder ikke de nødvendige stoffene.

Vel, da må i tilfelle dette landlivet etter hvert ha spasert fra suppen og over til havet. Eller så fantes ikke havet den gangen, men havet vokste etter hvert frem og slukte landdyrene.

Uansett kan noen av søsknene fra på-land-suppen funnet på å gå den andre veien opp til fjellene. Da har det i tilfelle vært to tidlige utviklingsløp, ett i havet og ett i fjellene, noe som betyr at innenfor evolusjonsteorien må fossiler tolkes på nytt.


Naturhistorisk museum skriver:

"De eldste mikrofossilene som er funnet på jorda er rester etter bakterier og blågrønnalger. Disse var små, encellede mikroorganismer som oppsto i havet allerede for mer enn 3 milliarder år siden."

Det er altså mulig å finne fossiler av liv som besto av bare én celle. Derfor burde det være mulig å finne fossiler fra perioden før-livet-i-havet. Men nei, akkurat de fjellagene er forsvunnet, sier forskerne, for det var så mange kometer som bombarderte jorda da.

Man forteller altså en historie, men historien avsluttes med at bevisene dessverre er spist opp av bikkja.

Manglende beviser betyr ikke nødvendigvis at historien er usann. Mitt poeng er at du bør legge merke til at det ikke er snakk om vanlig ekte vitenskap som bygger på testing og observasjoner, men det er snakk om hva jeg kaller for historiefortellingsvitenskap. På denne grenen veier argumentene mindre enn ved vanlig vitenskap.

Legg også merke til at det som ble ansett som et vitenskaplig faktum i fjor, slett ikke er det i år.

Livet kan altså ikke ha oppstått i havet, for der mangler de nødvendige stoffene. Alternativet evolusjonistene nå kommer med, er en suppe på land, men det fins ikke fossiler som kan støtte det alternativet.

Her er flere eksempler på historiefortellingsvitenskap

Kommentarer