Gå til hovedinnhold

Big bang-fossiler

Evolusjonister klarer det kunststykket å få argumenter som er mot evolusjon til å brukes for evolusjon.

Det er mutasjoner som er drivkraften bak en eventuell evolusjon. Man må ha svært mange mutasjoner og svært mange generasjoner for å utvikle for eksempel et øye. Forskning viser at mutasjoner ødelegger oss, de forfatter ikke ny informasjon i genene, derfor må man legge bort evolusjonsteorien. Ønsker man likevel å tviholde på teorien, må man uansett forutsette enormt mange positive mutasjoner og enormt mange generasjoner. 

Problemet med fossilene er at de dukker opp som fiks ferdige arter i lagene i fjellene. Ikke bare det, men de har også fiks ferdige organer, slik som øyet. Bladet Illustrert Vitenskap skriver:

"Nytt fossilfunn bekrefter teorien om at øyet oppsto i bruksferdig utgave."

Bladet snakker om sjødyret Anomalicaris som hadde øyne med 16 000 linser, til forskjell fra husfluer som har bare 3 200. Fossilfunn viser altså at disse avanserte øynene var fiks ferdig utviklet uten noen forløper. Derfor sier bladet: "oppsto i bruksferdig utgave." For meg høres det ut som en omskrivning for at Gud skapte dyret og at det ikke var noen evolusjon.

Bladet kaller disse fossilfunnene for dyrelivets svar på big bang: 

"Den raske utviklingen av komplekse øyne hos rovdyr kan ha vært en vesentlig drivkraft bak evolusjonen i denne perioden, som må kalles dyrelivets svar på big bang."

Man hevder at siden øyet oppsto plutselig, så påvirket det evolusjonen slik at mange nye arter oppsto plutselig. Det som taler mot evolusjon, altså at organer oppstår fiks ferdige i lagene, brukes altså som et argument for evolusjon!

Det er ikke vitenskap som står mot tro. Men det er snakk om ulik tolkning av fakta. Fossilene ligger der med fiks ferdige avanserte øyne, det er faktum. Men så skal fossilene tolkes, hva skjedde egentlig den gangen for lenge siden? Hvordan man tolker, kommer an på hvilket verdensbilde man har eller hvilke forutsetninger man legger til grunn. Det er viktig å huske at en tolkning er ikke det samme som vitenskap.

Jeg forsøker meg på en sammenligning: La oss si jeg skal fra den ene siden av byen til den andre. Å gå tar en time. Bussen tar 10 minutter. Jeg dukker opp hos min venn etter 10 minutter, det er et faktum, og så skal min venn tolke hva som har skjedd. Vil han da si: «Nå er det bevist at man kan spasere fra den ene siden av byen vår til den andre på 10 minutter!" Eller vil han si: «Hei, jeg skjønner du tok bussen."

Selsagt vil han si at jeg tok bussen, for det er det mest logiske. Men evolusjonister vil si det er bevist at jeg gikk på 10 minutter. Det er det de egentlig hevder når de sier at øyet oppsto i bruksferdig utgave og fossilene i kambrium er som big bang.

Kommentarer