Gå til hovedinnhold

Men hvor er listen over organiske menigheter?

Å spørre hvor man kan finne en liste over organiske menigheter er nesten som å spørre hvor du kan finne en liste over venner du ennå ikke har møtt.

For å bli venner, må du først bli kjent med noen eller bli invitert hjem til noen. Eller så må du selv invitere noen.

Det samme ser ut til å gjelde mange organiske kristne hjemmesamlinger. For å finne og bli med i en organisk menighet, må du møte noen, bli invitert til et hjem, eller du må selv invitere noen hjem. Det betyr ikke at man automatisk blir nære venner som deler alle ferier sammen. Men poenget er at kontakten er menneske til menneske, det er organisk. I de fleste andre sammenhenger er det nettopp direkte kontakt vi setter pris på, så hvorfor ikke i menighetslivet?

Det er 11 millioner voksne amerikanere som deltar i et menighetsliv med tyngdepunkt i hjemmesamlinger, uten at de samtidig tilhører en overordnet storkirke. Ingen har tatt en lignende spørreundersøkelse i Norge, så langt jeg vet. Men organiske husgrupper fins også i Norge, jeg selv er med i en og jeg kjenner til en del andre.

I vanlige kirker møter man først opp til en konsert eller gudstjeneste. Så får man høre at det fins husgrupper og må stå på en venteliste til man blir plassert i en av dem. Dette er ikke organisk. Det betyr ikke dermed at det ikke fungerer. Men selv tror jeg man føler seg mer velkommen hvis man faktisk blir personlig invitert og ikke bare plassert.

Organisk er uten moderne pastorrolle, presterolle eller liturgi. Alle som møtes, stiller likt. Det betyr at alle kan holde innslag hvis de vil, og det er ingen som leder samlingen. Samtidig er det slik at ingen av oss er like, på den måten stiller man ikke likt. Men det er det som er så fint, da blir temaer, innslag, samtaler osv belyst fra ulike kanter. Og alle tar litt ansvar hver.
 

Hva med å invitere noen hjem for å snakke om ideen "organisk menighet"?

Kommentarer