Gå til hovedinnhold

DNA fins på 17 språk

Evolusjonsteorien påstår at alt liv stammer fra en urcelle. Du har sikkert mange ganger sett tegning av "livets tre" som vises i lærebøker, i TV-programmer, i avisene eller på museum. Evolusjonistene har argumentert for urcellen ved å hevde at alt levende har samme type DNA-språk, og at dette er en indikasjon på at alt har samme opphav, altså en urcelle. Men fakta er at DNA fins i 17 forskjellige språk. Det vil si at kodingen kan bety ulike ting i ulike organismegrupper.
Et eksempel: I kroppen din er det en genetisk kode som kan forstås som bokstaver. I tillegg til bokstaver, fins også et tegn for punktum, slik at kroppen din vet når setningen stanser. Men i andre organismegrupper kan punktumtegnet bety noe annet enn stans.
Dette er som en stålvegg mellom organismegruppene, for man kan ikke tenke seg en glidende overgang mellom å bety stans til å bety noe helt annet, og organismen bryter sammen hvis den misforstår så grunnleggende koding.

Alle lærebøker som viser det vanlige treet som starter med en urcelle og som sprer seg ut i grener, er altså feil, også sett med evolusjonistiske øyne som er oppdatert på vitenskaplige fakta.

Tidligere i dag skrev jeg om organisasjonen Creation som har satt frem 15 spørsmål til evolusjonister. Det har kommet responser fra evolusjonister på disse spørsmålene. I filmen over går to medarbeidere fra Creation gjennom responsene. Det er interessant å høre på, enten du er evolusjonist eller kreasjonist.

Kommentarer

Vegar sa…
Dette er vel ikke helt redelig, er det vel? Synes ikke helt misinformasjon av denne typen er helt OK altså. Det å presentere en kvart sannhet og så kjøre på med konklusjoner ut fra det... Ikke helt redelig.