Gå til hovedinnhold

Huskirkene i Kongsberg møtes i hjemmene


I Kongsberg finnes det et kristent miljø som presenterer seg slik:

"Vi er et menighetsnettverk av huskirker. Vi har ikke noe eget lokale, men møtes hjemme hos hverandre, i de ulike huskirkene. Alle huskirkene er åpne for nye mennesker!"

I tillegg til gudstjenestesamlingene i hjemmene, har man forskjellige former for smågrupper. Når man møtes, er det plass til både mat og spontane innslag sammen med  bønn, nattverd og Guds ord. 


I en samling ble de spurt om hva som er bra med huskirke, svarene var slik (forkortet av meg her):
  • Dele liv og tro 
  • Erfare Gud i hverdagen
  • Huskirke er hele tida
  • Omsorg når vi er sammen
  • Familie for folk som ikke har en familie
  • Relasjoner
  • Støtte hverandre
  • Freden under nattverden 
  • Et naturlig kirkeliv
Her og der i Norge finnes det kristne miljøer som tenker mye mer organisk enn den tradisjonelle kirkemodellen. I Kongsberg er det riktignok noen tradisjonelle strukturer i bakgrunnen. Men man søker å begrense hierarkiene for heller å gi rom for det allmenne prestedømme. Så bra!

De første kristne holdt sine samlinger i hjemmene. Jeg tror ikke det er en kristen plikt å samles i hjemmene. Men jeg tror hjemmene gir gode rammer for å leve ut de kristne verdiene om å støtte hverandre.

Det er mange tradisjonelle kirker som har startet smågrupper i hjemmene, men det er sjelden at tyngdepunktet legges i smågruppene. Tyngdepunktet er gjerne pastorens eller prestens preken på søndag inne i den tradisjonelle kirken, der er det få muligheter for spontane innslag eller samtaler. Dette smitter gjerne over på resten av kirken, man blir opplært til at det er på kirkescenen den "egentlige" gudstjenesten foregår. Dermed blir smågruppene nedprioritert. 

I Kongsberg er det tre huskirker i et nettverk. Så langt jeg forstår, har disse huskirkene klart å holde tyngdepunktet i samlinger der det er mulig se hverandre. Det tror jeg er viktig. 

Kjenner du med hode eller hjerte at menighetslivet burde ha vært på en annen måte enn der du er i dag? Man finner selvsagt ikke noe miljø der alt er perfekt. Men Bibelen gir faktisk en oppskrift på hvordan kristne skal være mot hverandre og hvordan rammene skal være når de holder samlinger. Mange av dagens kirker har ikke kalibrert seg mot dette.

Som regel er kirkene så bundet av tradisjoner at det ikke nytter å forsøke å forandre menighetslivet innenfra. Man må starte noe nytt på egen hånd. Miljøet på Kongsberg har derimot klart å endre tradisjonene innenfra, for huskirkene er fremdeles en del av "Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter". 

Les mer menighetens egen blogg: http://dinkirke.blogspot.no

Jeg skrev om menigheten også i 2010.

Kommentarer