Gå til hovedinnhold

Hør Bibelen gratis med lydfiler

Gratis lydfiler med tekster fra Bibelen finner du her:
Bibeltekster kan noen ganger være lette å forstå, andre ganger vanskelige. Det hjelper å finne ut hvem forfatteren er, hvem mottageren av brevet er, hva som er den aktuelle situasjonen, og hva som var vanlig kultur i området. 

Noen ganger kan man misforstå teksten fordi oversettere har gjort en dårlig jobb. Når det på gresk for eksempel står dialog, noe som betyr samtale, har norske oversettere valgt ordet tale.

Andre ganger kan man misforstå fordi man ikke kjenner den opprinnelige betydningen av et ord. For eksempel ordet hode har i dag ofte en hierarkisk betydning, men den gangen da Bibelen ble skrevet, kunne hode (kephale) bety kilde eller starten på noe.

Her er et eksempel på hvordan man kan begynne å grave i en tekst for å forsøke å forstå mer av den: Johannes var en disippel avJesus. Han starter sin tekst slik:

"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

Hva i all verden betyr det? Det greske ordet som er i bruk, er logos. Det står altså "I begynnelsen var logos." Logos betyr fornuftig tale, eller logikk, eller hvordan universet henger sammen på en ordnet måte. Dermed kan man tolke teksten slik: Johannes sier at det er Gud som holder universet sammen på en logisk måte.

Så skriver Johannes at logos ble menneske og tok bolig blant oss. Sagt på en annen måte: Universets logiske skaper og opprettholder begynte å tusle rundt her på jorda og fortelle oss hvordan det hele henger sammen.

Jeg har vært med i en kristen husgruppe i en del år nå, eller husmenighet som man også kan kalle det. Vi drøfter ofte bibeltekster. Det er til stor hjelp å være flere sammen. Det er ikke sikkert jeg traff helt med min logos-tolkning, dermed kan noen andre ta over stafettpinnen.

To greske nettbibler finner du i denne artikkelen.

Kommentarer