Gå til hovedinnhold

Film om John Wycliffe

To hundre år før Martin Luther, altså på 1300-tallet, kritiserte John Wycliffe Kirken. Han var professor i teologi og gikk inn for prinsippet "Skriften alene", det betyr at man må lete i Bibelen etter svar på teologiske spørsmål, man må ikke stole på paver eller kirkemøter.

Wycliffe var mot konfirmasjon, helgendyrkelser og mye annet som ikke fins i BIbelen. Han kritiserte også Kirken som eide 1/3 av England samtidig som fattige sultet.

John Wycliffe fikk også oversatt Bibelen til engelsk, en radikal idé og handling, slik at folk flest kunne begynne å lese Bibelen.

Kirken var så sinna på Wycliffe at de 40 år etter hans død gravde opp skjelettet hans og brente det. Kirken håpet da at minnet om ham skulle forsvinne for godt.

I dag fant jeg en spillefilm om Wycliffe. Se under. Den er fra 1983.Kommentarer