Gå til hovedinnhold

Filips grav funnet i Hierapolis, hevdes det. Men hvilken Filip er det?

Arkeologer hevdet sommeren 2011 å ha funnet apostelen Filips grav i Tyrkia, i den antikke byen Hierapolis. Her om dagen hadde NRK en film om dette på TV.

Bildet over er fra Hierapolis, som ligger nær byen Denizli. Foto: Wikipedia.

Men er man sikre på at det ikke er snakk om evangelisten Filip? Tidligere har det vært debatt om det var apostelen eller evangelisten som endte opp i Hierapolis. Hvem vet, kanskje begge to var innom byen? Eller kanskje evangelisten også etter hvert ble omtalt som apostel?

Inne i graven fant arkeologene en mosaikk med fiskemotiv, dette kobler de til apostelen Filip. Men kan man være sikre på at mosaikken var der fra starten av, eller kan den ha blitt laget noen hundre år senere av pilegrimer som kan ha forvekslet evangelisten med apostelen?

Kirkehistorikeren Eusebius fra 300-tallet siterer en tidligere kilde som hevder at apostelen Filip ligger begravet i Hierapolis. Kilden er Polykrates, som døde i år 196.

Det fins andre utenombibelske tekster som sier at Filip ble korsfestet opp ned i denne byen og at han reiste rundt med søsteren sin Mariamne. Typisk velger man ut opplysninger fra tekstene som passer til sitt eget teologiske syn. Man stoler på at Filip ble korsfestet opp ned, men man stoler ikke på at søsteren døpte kvinner.

Selv mener jeg teologiske synspunkter må ha sin rot i Bibelen, ikke i kilder som ikke kom med i Bibelen. Det er likevel spennende å høre om mulige historiske hendelser. Noen ganger er det også lettere å tolke Bibelen når man forstår kulturen på den tiden.

Knoklene etter Filip er visstnok for lenge siden flyttet til Roma og/eller til Konstantinopel. Men kanskje knoklene til døtrene hans fremdeles ligger i Hierapolis, hvis det var mulig å skille dem ut. Polykrates forteller nemlig at noen av døtrene til Filip ligger begravet sammen med sin far der.

I Bibelen står det at evangelisten hadde døtre, det er kanskje derfor det har oppstått en del diskusjon om hvilken Filip som ble ble gravlagt i Hierapolis.

NRKs halvtimes film om Filips grav kan du se her, hvis den fremdeles er tilgjengelig når du leser dette.

Kommentarer