Gå til hovedinnhold

Lukas 10-boken fins nå på norsk

Hva ville skje om man la vekk 2000 års kirketradisjon og leste Det nye testamentet med friske øyne? Hvordan levde de første kristne? Hva var det egentlig Jesus sa om misjon?
Denne uken hentet Inger Johanne og Magne Kvelstad et opplag av boken Lukas 10-manualen på trykkeriet. De tok selv pakkejobben med å legge en pall med bøker ned i småesker. 

Boken er skrevet av Steve og Marylin Hill fra Canada.

Inger Johanne og Magne har gjort en stor innsats med å oversette boken fra engelsk til norsk sammen med en dugnadsgjeng som også har sørget for å finansiere trykkingen.

Lukas 10-boken viser ikke bare at kristne samlinger, men også misjon, foregikk i forbindelse med vanlige hjem og små grupper, ikke som i dag med store organisasjoner. Har vi mistet noe viktig gjennom kirkehistorien? Er du opptatt av misjon, bør du skaffe deg denne boken.

Forfatternes nettside er her.

Bestill boken i norsk oversettelse (150 kroner pluss porto) ved å sende e-post til Kvelstad her: team777@start.no eller her. Du kan også sende e-post til meg, så videresender jeg.

Kommentarer