Gå til hovedinnhold

Fikk ikke bli pastor fordi han tror på skapelsesfortellingen i Bibelen

Jeg leser i et blad om en kar som søkte på en pastorstilling i en baptistkirke i Sverige. Alt lå til rette til at han skulle få jobben. Det eneste som gjensto, var at ledelsen skulle få ok fra resten av menigheten.

Det er svært sjelden at et menighetsmøte sier nei når styret i en frimenighet foreslår en pastor. Men flere i denne menigheten grep ordet og var så negative til mannen at ledelsen noen dager senere ba mannen trekke søknaden.

Hva var det menighetsmedlemmene reagerte på? Var det snakk om svindel, maktmisbruk eller noe slikt? Nei, de aksepterte ikke at karen var kreasjonist, det vil si at han tror Gud har skapt både universet og oss.

Sverige er det mest evolusjonstroende landet i verden. Da er det kanskje ikke overraskende at denne troen har spredd seg også inn blant baptistene.

Jeg anbefaler svenske baptister å se filmen Darwin´s dilemma. Jeg så den her om dagen i en svensk pinsekirke. Filmen handler om de to nederste fjellagene hvor det fins fossiler. 

I det aller nederste laget fins det omtrent null. I laget over dukker det plutselig opp dyr i mange varianter. I lenken over kan du se en animert film av hvordan de svømte rundt, de hadde muskler, hjerte, øyne og alt som trengs. 

Darwin visste at disse to lagene motbeviste teorien hans. Hans håp var at vi bare måtte grave mer, så ville det dukke opp fossiler som ville vise en lang utvikling mellom de to lagene. Men nå har vi gravd i 150 år.

Kommentarer