Gå til hovedinnhold

Katolsk professor mener prest og biskop opprinnelig var samme person

For noen år siden leste jeg Det nye testamente (NT) hver kveld i et par-tre uker for å finne sammenhengen mellom biskoper og prester. Jeg kom frem til at prest og biskop i NT var nødt til å være samme person. Først trodde jeg at jeg var ganske alene om et slikt syn, for det vanlige i dag er jo at biskop og prest er to ulike tjenester. Men jeg kunne ha gått rett til leksikonet jeg hadde i hyllen, viste det seg, for å få støtte for min lille oppdagelse.

I går skrev jeg om en engelsk professor i kirkehistorie med samme syn angående slike prestebiskoper. Og i dag ramlet jeg over enda en professor; Francis Sullivan. Han er katolsk teolog, jesuittprest og professor i menighetslære og teologi. Han skriver i en av bøkene sine (oversatt til norsk av meg her):

"Skolerte kristne fra begge sider [katolikker og protestanter] er enige om at man i NT ikke finner en tredelt tjenestestruktur, med en biskop i hver lokale kirke assistert av prester og diakoner."

Katolikkene er opptatt av å gi inntrykk av de har røtter i original kristendom, derfor overrasket det meg at også katolikkene mener at man ikke finner prest og biskop som to tjenester i NT.

Den katolske professoren fortsetter:

"Man er enige om at biskoprollen er et resultat av historisk utvikling etter NT-perioden, fra et lokalt gruppelederskap av prester, som noen ganger ble kalt biskoper, til lederskap av en enkelt biskop."

"Alle" er altså enige om at tjenesten prestebiskop ble delt i to etter at apostlene var døde. Det skulle bare mangle, for NT er helt tydelig i denne saken.

Så skriver professoren at man er også enige om at utviklingen skjedde raskere i øst enn i vest. Det man er uenige om, er hvor raskt Roma ble ledet av en enkelt biskop. Men professoren hevder at det er liten tvil om at Roma ble ledet av en gruppe med prester for i det minste en del av det andre århundre.

Selv tror jeg urmenigheten i NT var ikke-hierarkisk og at de tjenestene vi i dag fyller med ledere, ble den gangen fylt med tjenere. Det fins ikke eksempler på at grupper av prestebiskoper (eldste) i NT bestemmer noe alene.

Derfor mener jeg det i tilfelle må ha vært en utvikling fra ikke-lederskap til gruppelederskap til biskoplederskap. Men det kan jo ha vært ulike varianter her og der, kanskje man noen steder gikk direkte fra ikke-lederskap til biskoplederskap.

Professoren skriver så at forskjellen mellom katolikker og protestanter er hvordan de forholder seg til denne etterbibelske utviklingen av biskoptjenesten, altså om utviklingen inspirert av Gud. ("An element of divinely willed structure of the church".)

Det åpner for ulike debatter.

Linker til hvor i NT det kommer frem at biskop og prest var samme person, finner du i gårsdagens artikkel.

Kommentarer