Gå til hovedinnhold

Hodeskallen som endret alderen på fjellet

Evolusjonister tror det er millioner av år mellom hvert lag i fjellet. Kreasjonister derimot tror mange av lagene er omtrent like gamle og stammer fra enorme mengder vann som strømmet opp fra jordens indre. 

Et vanlig argument for evolusjonsteorien er at man bruker radiometriske målinger av fjell og steiner og på den måten beviser at de er millioner av år gamle. Filmen og lenkene under viser at bevisene ikke er så overbevisende som man vil ha det til. Man kan nemlig ikke bare ta en stein og måle. Evolusjonister kontrollsjekker svaret mot hva man finner av fossiler i nærheten. Så kan fossilene overstyre målingen. Dermed blir det et sirkelbevis.

Filmen under (10 minutter) nevner et eksempel der flere ulike målinger hadde fastsatt alderen på et lag i et fjell. Man var altså helt sikre på alderen. Men så dukket det opp et fossil i laget under, og det fossilet ødela for evolusjonsteorien hvis man holdt fast på alderen til laget i fjellet. Hva gjør man da?Poengene i filmen er gjengitt i tekst her

Hva er radiometrisk måling? I fjell fins det isotoper som forvandles til andre isotoper. De kalles gjerne moder-isotoper som blir til datter-isotoper. Det er mange varianter av disse. Noen moder-isotoper lever bare noen sekunder før de blir til datter-isotoper. Andre kan i teorien leve i millioner av år før de blir til datter-isotoper. Ved å måle mengden av moder-isotoper og mengden av datter-isotoper, og sjekke det mot hvor raskt et moder-isotop normalt blir til et datter-isotop, forsøker man finne alderen på fjellet. 

Men det som skaper usikkerhet, er for eksempel at man ikke vet hvor mange moder-isotoper det var i fjellet til å begynne med. En annen usikkerhet er at man kan ikke være sikker på at forvandlingstempoet har vært konstant.

I en bok som heter Darwins lære faller, leste jeg for en del år siden at isotopene danner mikroskopiske sirkler som blir i fjellet som små avstøpninger. I de dypeste lagene, i selve grunnfjellet som etter evolusjonsteorien er mer enn 570 millioner år gamle, har man oppdaget et mysterium. Man finner nemlig ringer etter datter-isotoper, men ingen ringer etter deres egne moder-isotoper. 

Moder-stoffene har i dette tilfellet en halveringstid på 4,5 milliarder år, det er tiden det tar før halvparten er blitt til et datterprodukt. Datterstoffene fins i dette tilfellet i tre varianter, de har halveringstid på alt fra noen millisekunder til fire år. Man finner ringene til disse døtrene, men ingen ringer etter mødrene. Hvis fjellet er 570 millioner år, slik det påstås, skulle det ha vært mange moder-isotoper der fra en periode på nesten fire milliarder år. 

Forfatteren av boka, Per A. Larssen, bruker mangelen på disse mødrene som et bevis for at grunnfjellet er skapt "i farta".

Her er en annen artikkel om usikkerheten ved radiometrisk måling.

Her er en artikkel som viser at diamanter er kreasjonistenes beste venn.

Innen vitenskapen må man en del ganger gjøre antagelser om fortiden, og disse antagelsene påvirker konklusjonen ekstremt. Hvilke antagelser man bestemmer seg for, kan være basert hva man er opplært til å anta. 

Det er viktig å huske at selv om enkelte etapper på vei mot konklusjonen er vitenskaplige, er ikke selve konklusjonen vitenskaplig.

Kommentarer