Gå til hovedinnhold

Simon inviterte Jesus til middag dagen før palmesøndag

I dag er det palmesøndag. For omkring 2000 år siden red Jesus inn i Jerusalem. Ikke på en imponerende stor hest. Men på et esel. Heller ikke med en flott kongekrone på hodet eller med en hær av soldater. Likevel starter verdens tidsregning med denne mannen, derfor skriver vi 2015 i år.

Da han red inn, var det en mengde folk som la palmegreiner i gaten foran ham, slik man gjerne hyllet en konge. De ropte også ut og kalte ham konge. Hvorfor i all verden kalte de en mann på et esel for konge?

Middag med Jesus

Dagen før var Jesus i en landsby øst for Jerusalem. Der hadde Simon, som var spedalsk, invitert ham til middag. Til bords var også Lasarus som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Og akkurat her i historien er det man må velge hva man skal tro. Dersom Jesus var og er skaperen av universet, da er det ikke noe problem for ham å vekke opp folk som er døde. Men dersom Jesus var kun et vanlig menneske, da er historien drøy. 

Samtidig: Dersom det ikke finnes en skaper, da får man uoverstigelige problemer med å forklare kodeprogrammeringen som er festet på DNA-et vårt. Man må ikke være rask til å dømme mirakelhistorier for tull og tøys, for man møter seg selv ganske snart i døra.

Under middagen gis det hint om at Jesus snart skal dø, selv om hans venner ikke forsto det da. Men enkelte hadde kanskje forstått det. En venninne av Jesus salver hodet og føttene hans med en kostbar salve. Salver brukte man både til konger og til døde. De andre synes det er sløseri med den dyre salven, men Jesus svarer at hun hadde spart på salven til hans begravelse. Dagen etter kalles han for en konge, og under en uke senere dør Jesus på korset. 

Folk fikk høre at Jesus var i landsbyen, svært mange tok derfor turen bort, de ville også se Lasarus. Kvelden med folkemengden i landsbyen omtales som en fest.

Det begynte å bli så mange som fulgte Jesus, at overprestene inne i Jerusalem så på det som en trussel, de la planer om å drepe både Jesus og Lasarus.

Palmesøndag

Dagen etter drar Jesus til Jerusalem ridende på et esel. Det er det vi i dag kaller palmesøndag. De som hadde vært på fest dagen før med Jesus, følger ham inn i Jerusalem og legger palmegreiner i gatene. Det er mye som er opp ned med Jesus. Han hadde en fattig mor og stefar, han ble ikke en gang født hjemme, men på kjøkkenet hos noen andre eller i en grotte. Bare noen kilometer unna bodde kongen i et luksuspalass.
Da Jesus ble født kom det forskere fra Østen for å se det lille barnet, de hadde lest i gamle tekster at det skulle bli født en konge i Betlehem. Kongen som bodde i palasset like ved, fikk nyss om dette og var redd for konkurranse, han beordret at alle små gutter i området skulle drepes. Stefaren til Jesus tok med seg familien og rømte til Egypt for å slippe unna. Og dermed ble enda en profeti i de gamle tekstene oppfylt.  

I gamle tekster var det også varslet at en konge skulle komme ridende på et esel. Det er også mange andre gamle profetier som blir oppfylt i påskeuken med Jesus. Hans nærmeste venner forsto ikke sammenhengen på palmesøndagen, det var først etter at Jesus selv hadde stått opp igjen fra døden at de forsto mer av de gamle tekstene og alt som stemte.

På palmesøndagen sammenlignet Jesus seg med et hvetekorn som må dø for at det skal bli vekst og gi nye hvetekorn. Han sammenlignet også oss andre med hvetekorn, vi må oppgi våre liv som søker komfortsonen, dermed kan vi finne det virkelige livet. Og det virkelige livet er å følge Jesus. I våre dager har kristen tro mange steder blitt til en religion med kulturelle regler, men opprinnelig var det snakk om å ha daglig relasjon med Gud.

I følge kristen tro anses Jesus som 100 prosent menneske og 100 prosent Gud. Som menneske begynte han å bli redd nå, han visste at det nærmet seg noen forferdelige dager med tortur. Som menneske måtte han be til Gud slik vi andre ber til Gud. Jesus hadde lyst til å be Gud la ham slippe hva han skulle gjennom. Men Jesus gjorde ikke det, han sa at det som var planlagt, måtte skje.

De gamle tekstene lovet også at det skulle komme en konge som skulle leve evig, en konge folk ville kalle for Messias – den salvede. Palmesøndag peker noen dager frem, det er like før enda flere av profetiene i de gamle tekstene skal bli oppfylt.

Les om palmesøndag her:

Joh 12 og utover

Matt 26:6 og utover

Mark 14:3 og utover

Kommentarer