Gå til hovedinnhold

Hva er Bygge Mennesker?

Bygge Mennesker er et slagord jeg fant på i 2003, det ga livet mitt ny retning.

Den gangen var jeg dypt engasjert i en av Norges største frikirker. Jeg oppdaget dette: 

  • Enkeltmennesker ble ikke sett i kirken.
  • Mange av medlemmene hadde det travelt med kirkelige oppgaver.
Noe var altså galt enten med strukturen eller kulturen. Eller begge deler. Hva er poenget med å være opptatt av kirkelige aktiviteter når kjærligheten blir borte?

I mange kirkesamfunn er det vanlig å si "vi bygger menighet". Det gir dessverre feil fokus, man bygger bygninger, aktiviteter og organisasjoner.

Derfor sa jeg til meg selv i 2003: «I år vil jeg heller bygge mennesker». Jeg ønsket å flytte fokuset mitt vekk fra aktiviteter i kirken og over på mennesker som jeg traff i hverdagen.

Slagordet hjalp meg å prioritere. I ulike situasjoner stilte jeg meg selv dette spørsmålet: «Bygger jeg mennesker nå?»

Samtidig startet en lang vandring med analyser og tusen spørsmål: Hva er egentlig formålet med menigheter? Hva sier Bibelen om menighetslivet? Hvordan bør rammene være?

Etter en lang analyse meldte jeg meg juridisk ut av kirkesamfunnet og valgte å bli vert for kristne hjemmesamlinger. De første kristne møttes faktisk i hjemmene rundt en middag – der kunne de støtte hverandre, undervise hverandre og mye annet som ender på "hverandre".

Jeg startet også en blogg om disse temaene. I 2009 ga jeg ut en bok hvor jeg argumenterer teologisk for hvorfor hjemmesamlinger er en bedre løsning enn scenekirker og religiøse hierarkier. I 2016 ga jeg ut en ny bok.


Reaksjonene på dette varierer. Enkelte takker meg, andre mener jeg tar aldeles feil.

Alt er ikke galt med tradisjonelle kirker. I kirkene finnes det også sosiale samlinger der enkeltmennesker kan snakke med hverandre. Likevel ligger gjerne tyngdepunktet på scenen. Konstruksjonen "moderne kirke" setter sitt preg på dem som tilhører kirken. 


Konstruksjonen er ikke nøytral, den former medlemmene slik at de får feil holdninger ved enkelte områder. Når man for eksempel har ansatt en pastor, da forventer man at han eller hun skal preke hver søndag. Ingen av medlemmene reiser seg for å holde en preken selv, for man har jo betalt pastoren for å holde preken.

Konstruksjonen gjør at mange medlemmer ikke vokser, de blir ikke selvstendige kristne personer som lever ut sin gave.

Moderne menighetsledere snakker helst om visjoner og starter dermed i feil ende. De starter med visjoner og så bestemmer de verdiene som en følge av visjonene. 

Man må heller starte med verdiene, deretter kan man lage praktiske løsninger der verdiene gis god plass.

Bygge Mennesker er ikke noen organisasjon, men en verdibasert måte å tenke menighet på:

  • Man møtes som venner til middag i hjemmene.
  • Alle kan ta ordet, det gjelder både kvinner, menn, nordlendinger og utlendinger.
  • Folk har ulike gaver, men ingen er sjef av den grunn.
Det er svært mye mer å si om dette, men det handler i korte trekk om å:
  • se enkeltmennesker i menighetsliv og dagligliv
  • gå inn for ikke-hierarki og likestilling blant kristne
  • lære av de første kristne 
Jeg har skrevet to bøker om dette:
  • Fra urmenighet til scenekirker (papirbok)
  • De første kristne (e-bok)
Les mer om bøkene her.

Kommentarer