Gå til hovedinnhold

Forskning: Livet ditt blir bedre med familiemiddager


Karen Hickson-Smith inviterer ungdom og andre til å spise middag med familien hennes. For mange av gjestene er dette deres første fellesmiddag, for deres foreldre spiste aldri sammen med dem, eller så satt de og så på TV mens de spiste.

Hun har hatt mange hjemløse som gjester. Omkring 70 prosent av dem sier at de spiste aldri middag med foreldrene da de vokste opp. 

Hickson-Smith tok også kontakt med sosialarbeidere i utsatte strøk og spurte hva som var vanlige forhold i hjemmene som de besøkte. De svarte at ofte finnes det ikke noe middagsbord i hjem som har problemer. Eller så blir bordet brukt til helt andre ting enn fellesmåltider.

En undersøkelse fra Storbritannia viser at kun 13 prosent av befolkningen spiser middag sammen på daglig basis.

En annen undersøkelse, antagelig fra Storbritannia, viser at i en gjennomsnittsklasse med 30 elever, vil dette skje innen barna er 16 år:
 • 10 vil ha opplevd at foreldrene skilles
 • 3 vil ha fått psykiske problemer
 • 8 vil ha opplevd vold eller overgrep eller omsorgssvikt
 • 3 vil ha flyttet til stefamilier
 • 1 vil ha opplevd at en av foreldrene har dødd
 • 7 vil ha opplevd mobbing
Hickson-Smith sier det viktig at hjemmene setter av tid i hverdagen til å snakke med barna om alt de opplever. Faste fellesmiddager er løsningen.

Virker ikke filmen over, kan du forsøke denne lenken: https://youtu.be/1iqVLcgr5x0?t=10s

Fellesmiddager er viktigere enn lekselesingBarn som har faste middager med foreldrene hver uke, gjør det bedre i livet, viser mange undersøkelser. Hvorfor? Fordi rammene rundt et middagsbord er ideelt for å dele verdier, til å lære seg å debattere, til å danne seg egne meninger, til å lære høflighet og så videre.

Dette skjer når man har middag etter middag etter middag, forklarer
Laurie David som er miljøforkjemper, men som også er opptatt av viktigheten av fellesmiddager.

Virker ikke filmen over, kan du forsøke denne lenken: https://youtu.be/GzB0BDstCI0?t=3m41s

Hva forskning viser

Når familien spiser middag sammen jevnlig, har barna:
 • 35 prosent mindre risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. 
 • 24 prosent større sjanse for å spise sunnere mat. 
 • 12 prosent mindre risiko for å bli overvektig. 
 • Større sjanse for å utvide sitt ordforråd. 
 • Større sjanse for å gjøre det bedre på skolen. 
 • Mindre risiko for å bruke tobakk, narkotika og alkohol. 
 • Større sjanse for å spise frukt, grønnsaker og vitaminer. 
 • Mindre risiko for å drikke brus. 
 • Mindre risiko for astma. 
 • Mindre risiko for tidlig seksuell aktivitet. 
 • Mindre risiko for depresjoner og selvmordstanker. 
 • Større sjanse til å klare seg bra selv om man blir mobbet på nettet. 
 • Større sjanse for å oppføre seg godt. 
 • Større sjanse for å se positivt på fremtiden. 
 • Mindre risiko for å være stresset. 
 • Større sjanse for å ha et godt forhold til foreldrene. 
Undersøkelser viser at barn lærer 1000 sjeldne ord rundt middagsbordet og bare 143 sjeldne ord når foreldrene leser høyt for dem. Monologer er altså svært overvurdert.

Barna som spiser middag med foreldrene, gjør det bedre på skolen enn de barna som dropper fellesmiddagen for være ekstra timer på skolen eller gjøre mer lekser eller drive med sport. Middagsbarna har dobbelt så stor sjanse for å få toppkarakter.

Barn som ser TV mens de spiser, har større risiko for å bli overvektige allerede i tredje klasse.
I en amerikansk undersøkelse ble tenåringer spurt om når det var lettest for dem å snakke med foreldrene om noe. På topp kom familiemiddagene.
Å spise sammen er viktigere enn å sende barna til kirken eller få gode karakterer på skolen, viser en undersøkelse når det gjelder å unngå risikabel oppførsel blant tenåringer. Alt dette visste selvsagt Jesus da han innførte nattverden under en middag. 

De første kristne fortsatte med middagssamlinger i hjemmene. Der kunne de kristne støtte hverandre, enten de var voksne eller barn. 

Etter noen hundre år kuttet de kristne ut middagene. Keiseren hadde nemlig bygget pompøse bygninger til dem og det ble stas å gå i religiøse uniformer for å utføre seremonier. Slik ble de kristne skikkene ødelagt.

I dag har enkelte kirker gjenoppdaget middagene. Men middagene blir som regel annenprioritet eller fjerdeprioritet, man holder fast på seremoniene og monologene som førsteprioritet. Dette kan du gjøre noe med, du kan selv invitere noen til middag.

Kommentarer