Gå til hovedinnhold

Bevis for at Jesus har levd


Mange historiske personer har få bevis for at de har levd, det gjelder for eksempel en rekke konger. Skrifter som nevner slike konger, er kanskje skrevet flere hundre år etter at kongene levde, noen ganger vet man heller ikke hvem kildene er.

Har for eksempel Harald Hårfagre levd? Har kong Arthur levd?

Kong Arthur skal ha levd på slutten av 400-tallet. Den «britiske» historikeren Gildas levde på midten av 500-tallet, men nevner ikke kong Arthur. Først på midten av 800-tallet dukker Arthur opp i «Historia Brittonum».

Her er noen historiske kilder som nevner Jesus/Kristus


Apostlene i NT. De var øyenvitner.

Historikeren Josefus (år 93). Han skriver blant annet at Jakob var broren til Jesus som ble kalt Kristus.

I en annen bok forteller Josefus at Jesus ble dømt og henrettet etter ordre fra Pontius Pilatus.

Bildet over: Josefus.

Mara bar Serapion (år 73+). Navnet Jesus nevnes ikke, men denne brevskriveren forteller at jødene drepte sin kloke konge og at det må ha vært en tabbe fordi bare noen år senere gikk deres kongedømme til grunne.

Pilatus kalte Jesus for "jødenes konge". Da Jesus ble korsfestet, hadde jødene en konge (Herodes) som de betvilte var ekte jødisk. Romerne rev tempelet i Jerusalem i år 70, dette var starten på at jødene ble fordrevet fra sitt rike.

Historikeren Suetonius (levetid år 69-122). Han skriver: «Han (keiser Klaudius i år 49) utviste jødene fra Roma fordi de hele tiden kom med oppfordringer om Chrestus, noe som ble til forstyrrelser». Priska og Akvilas, som er omtalt i Bibelen, opplever å bli utvist, det står at de måtte forlate Roma fordi Klaudius hadde bestemt at alle jøder måtte ut av byen.

Guvernør Pliny (år 110). Han skriver at de kristne tilba Kristus som en gud.

Senator Tacitus (år 116). Han skriver at Kristus ble henrettet på en ekstrem måte av Pontius Pilatus og at det er fra Kristus de kristne har fått sitt klengenavn. Tacitus skriver at Kristus ble henrettet da Tiberius regjerte.

Phlegon, en gresk skribent (levetid år 80-140). Han skriver at Jesus var en mann som kjente fremtiden. Phlegon forteller også om et jordskjelv og en solformørkelse som kan stemme overens med korsfestelsen. Phlegon skriver at Jesus sto opp igjen etter at han var død og at Jesus viste frem hendene med naglemerker. Det er Origen som levde 182-254 som siterer Phlegons bøker.

Romeren Celsus (år 175-177) skriver at Jesus kom fra en landsby i Judea og var sønn av en fattig håndverker og at Jesus bodde i Egypt en periode.

Lucian of Samosata (år 115-200) er gresk og skriver sarkastisk at de kristne tilber en mann som ble korsfestet og at de kristne tror de kan leve evig. Videre skriver han at kristne følger Jesu ord om at de alle er brødre. De nekter å tro på de greske gudene og følger heller retningslinjene til Jesus. De kristne deler også sine eiendeler mellom seg. Var Jesus bare en fantasi, burde Lucian ha brukt anledningen til å skrive nettopp det.

Jødene med sin Talmud. Gammel muntlig tradisjon, ble til slutt skrevet ned på 500-tallet. Teksten er kritisk til Jesus og omtaler ham som en historisk person.

Kommentarer