Gå til hovedinnhold

Noen ganger er vitenskapen tåkete


Innledningsvis forteller denne BBC-artikkelen om en fugl som kom til en øy, der paret den seg med en lokal art og fikk avkom. Lenger ut i artikkelen defineres art til at man slett ikke parer seg med andre arter. Deretter undrer man seg over hvordan man skal definere en art. Til slutt sier man at man klarer ikke definere hva en art er.

Likevel ender man opp med en overskrift som sier at man har observert at en art har blitt til en annen art!

Nei, dette synes jeg blir ganske tåkete.

Det hadde vært oppsiktsvekkende om en hund svømte i land på øy full av katter og så fikk hundekatter som avkom. Men det er altså snakk om en fugl som ligner veldig på noen andre fugler og at de fikk avkom. Deretter viste det seg at de nye avkommene foretrekker å pare seg med hverandre.

Løver i Afrika og jaguarer i Sør-Amerika har ifølge evolusjonslæren en felles forfar som levde for tre millioner år siden. Denne forfaren fikk forenklet sagt to unger hvor den ene reiste til Amerika og den andre til Afrika. I Amerika utviklet dyret seg og ble til en jaguar. I Afrika utviklet dyret seg og ble til en løve.

Sagt på en annen måte: Jaguaren og løven har levd adskilt i tre millioner år. Det er dermed seks millioner år med mutasjoner som skiller dem, når man teller begge evolusjonsgrenene. Likevel viser det seg at de kan få avkom sammen. Man må nesten spørre: Hvordan er det mulig? Det er noe som skurrer her.

Så har vi jaguar og leopard, de har levd adskilt like lenge som løve og jaguar – og kan få avkom som selv kan få avkom.

BBC-artikkelen skriver om Galapagosøyene. Det artikkelen ikke nevner, er at på disse øyene finnes det også iguanar. De skal ha levd i 8-10 millioner år adskilt fra iguaner på fastlandet. Det blir 16-20 millioner år med mutasjoner til sammen.

Men så viser det seg at øy-iguanene og land-iguanene kan få avkom sammen. Og avkommet kan selv få avkom. Det er som om INGENTING har skjedd på alle disse millionene av år!

Samtidig hevder evolusjonslæren at stamfaren for pattedyrene, etter at pungdyrene skilte lag, levde for 50 millioner år siden.

Altså: På 10 millioner år skjedde ingenting med iguanene. Men på 50 millioner år ble en mus til både elefanter, hvaler og mennesker. Det er noe som ikke stemmer her, ikke sant?

Evolusjonslæren sier at for 15 millioner år siden fikk vi stamfaren for «menneskeapene», denne stamfaren utviklet seg videre til sjimpanser, gorillaer, orangutanger og mennesker. Så sier man at det er bare 0,1 millioner år siden mennesket oppsto. Hvorfor kan da mennesket ikke få avkom med andre «menneskeaper»? Andre dyr kan ha levd adskilt i 10 millioner år og likevel få avkom.

Det er noe som skurrer her.

https://forskning.no/evolusjon/2011/…/hvem-stammer-apene-fra
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_iguana (se avsnitt Evolution)
https://forskning.no/…/dna-analyser-avslorer-hundens-opprin…
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Big_and_little_dog_1.jpg

Kommentarer