Gå til hovedinnhold

Feil organisering førte til kirkekonkurs i Ibestad

Menigheten i Ibestad kirke skylder over 120.000 kroner, melder avisen Salangen-Nyheter. Dermed er det ikke penger på konto til å lønne organist og andre ansatte. Avisens overskrift inneholder en teologisk påstand som absolutt bør diskuteres, det står om sognepresten at hun: «Må holde gudstjenesten alene på søndag». 

Nei, det må hun da aldeles ikke hvis man tar utgangspunkt i verdiene til de første kristne. Det er en moderne tanke at man må ha organist, kirketjener og prest for at kristne kan samles. 

I Bibelen blir de kristne oppfordret til å bidra med sang, oppmuntringer og andre innslag når flokken samles. Den gangen fantes det ikke organister eller prester. Det fantes heller ikke kirker, men man samlet seg i hjemmene.

I dag velger man en helt annen organisering enn hva som er beskrevet i Bibelen, man velger å bygge spesielle bygninger som man skal samles i og man ansetter organister og prester.

Problemet i dag er at kristne ikke er vant med å bidra i samlingene, de tror at det er kun profesjonelle som kan, eller har rett til, å bidra. 

Det tar tid å endre verdier og kultur, man kan ikke forvente at folk kommer med et bidrag den første gangen de får mulighet til det. Det er mye som holder folk tilbake, selve hierarkiet spiller en viktig rolle, men til og med interiøret har virkning. Når man sitter på kirkebenker gir det signaler om at du skal være publikum og helst ikke skal si noe.

- Jeg har aldri vært i nærheten av noe lignende, sier sogneprest Anne Beate Tjentland til avisen og fortsetter: – I praksis er vi konkurs, men sokn kan ikke gå konkurs så da er det vedtak om betalingsinnstilling som uttrykker det.

Er det virkelig ingen menigheten som kan spille gitar eller kan finne frem et bærbart keyboard fra kjelleren? Er det heller ingen som makter å koble opp et lydanlegg slik at eventuell digital musikk kan formidles der? Eller hvorfor ikke bare droppe musikk frem til noen vil bidra med musikk? Det er ingen kristen plikt å ha musikk når flokken samles, Bibelen nevner sang som et av flere mulige innslag. 

Og hvorfor kan ikke kirketjeneren skaffe seg jobb et annet sted og så kan oppgavene overføres til medlemmer som ikke får lønn? Slik blir budsjettet mindre. 

Enkelte kommunale oppgaver har Den norske kirke unødvendig påtatt seg, hvis man tar utgangspunkt i Bibelen. Opprinnelig fantes det ingen kirker eller prester som var involvert når folk giftet seg eller ble begravet. Enkelte slike oppgaver må nødvendigvis utføres av profesjonelle som passer på å følge lovverket slik at papirene er i orden når folk gifter seg og at begravelser foregår på plasser som er avsatt til nettopp det. Men dette er oppgaver som Den norske kirke kunne ha gitt fra seg, også da ville budsjettet ha blitt mindre.

Ved å hente inspirasjon fra de første kristne når det gjelder verdier og organisering, kan man ha menigheter med nullbudsjett.

Ifølge ordføreren havnet kirken i samme økonomiske skvis også i fjor og kommunen tro til med mer subsidier. Ordføreren tilbyr at kommunen kan overta flere av kirkens tjenester, slik som gravtjenester, klipping av kirkegårder og annet vedlikehold. De ansatte har fått tilbud om like store stillinger og samme lønn fra kommunen.

Det kan hende den økonomiske situasjonen i Ibestad kirke har flere lag. Ifølge møtereferatet fra fellesrådet 22. september 2022 virker det som at kommunen har vært for rask på labben med å fjerne deler av subsidiene før en overdragelse av en del tjenester faktisk var juridisk gjennomført. Men det rokker ikke ved mine poenger:
  • En prest er ikke nødt til å holde gudstjeneste alene dersom organist og kirketjener uteblir. Bibelen oppfordrer til at hele menigheten bidrar.
  • Man kunne ha valgt en organisering med null utgifter til lønninger og bygninger, ved å kun møtes i hjemmene, da ville man ikke ha gått konkurs. 
Bibelen viser at de kristne ga penger til to grupper. De ga penger til fattige og de ga penger til misjonærer – samtidig forsøkte misjonærene å ikke belaste andre kristne økonomisk, for eksempel misjonæren Paulus levde av å sy telt.

Det står for øvrig heller ikke noe i Bibelen om at kristne brukte prestedrakter. Sognepresten i Ibestad kan derfor gjerne selge alle plaggene som tilhører hennes presteuniform, det vil gi noe inntekter.

For en som ikke er medlem av Den norske kirke, kan det være vanskelig å få oversikt over de økonomiske forholdene. For eksempel er sognepresten ikke ansatt av fellesrådet, men av bispedømmet. Og derfor kommer sognepresten til å stille opp når flokken samles, men kirketjeneren og organisten møter ikke opp, ifølge avisen. Jeg forstår ikke at det går an å være så lite interessert i menighetslivet at man krever penger for å møte opp. Hvorfor vil ikke kirketjeneren og organisten møte opp? Jeg håper avisen tar feil her.

Dessverre er Den norske kirke blitt ødelagt ved hvordan den er blitt organisert. Man har organisert menighetslivet som en bedrift, ansatte har for eksempel streikerett. I Bibelen kan vi lese om Priska og Akvillas, de åpnet sitt hjem for samlinger. Jeg klarer ikke se for meg at de drar streikekortet og stenger døra for andre kristne. Eller hva med Paulus, Føbe og andre i Bibelen? De kalles tjenere, eller diakoner hvis man vil ha noe som ligner originalspråket. Diakonen Føbe hjalp diakonen Paulus mange ganger. Klarer du å se for deg at hun noen ganger sa: "Nei, Paulus, jeg nekter å hjelpe deg før du sender meg en månedslønn!" 

Min oppfordring til Den norske kirke er å grundig gå gjennom organiseringen til de første kristne og la seg inspirere av dem. Hvordan man organiserer seg, er ikke verdimessig nøytralt. Organiseringen påvirker menighetslivet. Jeg vet at avstanden er stor mellom de første kristnes organisering og Den norske kirke, men ta nå i alle fall øvelsen med å undersøke hvordan de første kristne organiserte seg og hvordan samlingene foregikk, så kan i det minste noe endres slik at man ikke er helt avhengig av profesjonelle som må ha betalt for å treffe de andre i flokken.

(Bildet av kirken er hentet fra Wikipedia.)

Kommentarer