Gå til hovedinnhold

Skal du på bibelskole? Det går ikke hvis du er eks-røyker eller mangler en pastor som kan anbefale deg.

I Norge kan man være biskop, pastor eller bibellærer, og samtidig skilt, mens bibelskolestudenter må svare på om de er forlovet eller singel, og om det hender at de drikker vin til maten.

HVORFOR SÅ DETALJERT? Hvorfor har bibelskoler så detaljerte søknadsskjemaer? Hvorfor spør skolene om søkeren røyker? Kommer man ikke inn på skolene da? Hvorfor skal skolene vite om man har røykt tidligere? Må man sitte på bakerste rad da? Holder det ikke at man har sluttet å røyke?

HVORFOR RØYKING? Hvorfor er røyking viktigere enn at man nasker i butikkene? Hva med sniking på bussen? For mye kakespising og for lite salater? Spisse albuer i karrieren? Vold? Hvorfor spør man ikke om slikt i skjemaene?

HVORFOR IKKE SYMMETRI? Hvorfor kan ikke elevene stille krav til skolen? Kan læreren garantere at han ikke har vært involvert i svarte penger? Hva med piratkopier av PC-programmer, har læreren aldri hatt dette hjemme eller på skolen? Betaler skolen alle regninger i tide? Hvilke medisiner bruker vaktmesteren? Har sekretæren på skolen psykiske problemer? Har skolen utarbeidet alt materiell selv, eller driver den med kopiering av andres stoff uten å betale?

HVORFOR IKKE I GUDSTJENESTEN? Hvorfor har man ikke samme detaljerte søknadsskjemaer før man slipper inn til gudstjenester og virkegrener som ligger under samme menighet eller kirkesamfunn? Mange menigheter har husgrupper, hvorfor må man ikke ha en skriftlig anbefaling fra en pastor for å få lov til å bli med?

DEN ØKONOMISKE LEGNINGEN RAPPORTERES HEMMELIG: Når man søker på bibelskole, må pastoren på eget ark fortelle hvordan det står til med søkerens økonomiske legning
og om søkeren tar seg en festsigar i ny og ne. Videre skal pastoren beskrive søkerens selvtillit, selvbilde, modenhet og mye annet. Det stilles også åpne spørsmål: ”Er der andre ting ved søkeren som du mener er viktig for skolen å kjenne til?” Jeg lurer på hva som finnes i arkivene rundt omkring i bibelskolene.

Hvorfor skal pastoren rapportere? Kanskje det er pastoren som er problemet og søkeren vil til en bibelskole lengst mulig unna. Og hvordan påvirker et slikt opplegg elevene? Er det morgendagens pastorer som på denne måten lærer at man skal hente inn hemmelige rapporter om personlige forhold? Alle vet at rapportene finnes, det er ikke hemmelig. Men hva som står i rapportene, vet neppe søkerne.

HVA ER HENSIKTEN? Den gode hensikten bak alle spørsmålene er kanskje at skolen skal lage klasser med personer som passer sammen, og at lærerne skal være forberedt hvis noen har psykiske problemer, og at ved noen skoler så bor man på skolen og deler rom. Men de samme argumentene kan man bruke i menighetens samlinger og avdelinger. Skal man lage husgrupper i stormenigheten, og det sitter en komité som skal velge ut hvem som passer sammen, da kan man kopiere opp skjemaene som menighetens bibelskole bruker. "Hvilke medisiner bruker du?" "Er du singel?" "Er du arbeidsledig? Forklar!"

DETTE SPØR BIBELSKOLER OM: Jeg synes man stiller sterke krav til bibelskolesøkerne når de må legge frem sin livsvisjon i søknaden. Spør din nærmeste pastor eller prest om han kan gjøre det samme. Under viser jeg eksempler fra hva norske bibelskoler spør om, noen setninger har jeg forkortet. Når en menighet skal ansette en pastor, bør den stille samme spørsmål som menigheten eller kirkesamfunnet stiller til sine bibelskolelever:
 • Er du for tiden arbeidsløs? Forklar.
 • Er du avhengig av nikotin?
 • Kryss av: Gift (hvor lenge?), ugift, skilt/separert, enke/enkemann, samboer, enslig. Husk dato for når du ble skilt.
 • Er du gjengiftet?
 • Har du kjæreste?
 • Er du forlovet?
 • Har du vært til behandling for psykiske lidelser de siste 5 år? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.
 • Generell helsetilstand: god, middels, dårlig?
 • Ditt mål for livet. Din visjon. Dine sterke sider. Dine svake sider.
 • Er du vokst opp i et kristent hjem?
 • Gi ditt personlige vitnesbyrd.
 • Navn og alder på barna dine.
 • Hvordan ordner du barnepass?
 • Hvor lenge du har vært kristen?
 • Personnummer. Statsborgerskap. Yrke. Utdannelse. Stilling. Tillitsverv. Nærmeste pårørende. Militærtjeneste/siviltjeneste. Tidligere bibelskoler. Menighetstilhørighet. Arbeidsgivers navn.
 • Hvilket ansvar har du hatt i menigheten? Hvor lenge du har vært med i menigheten? Har du vært leder?
 • Når du ble frelst, åndsdøpt og døpt i vann?
 • Skriv litt om livet ditt som kristen.
 • Tror du at Bibelen er Guds ord og relevant for vår tid?
 • Går du per i dag til lege- eller psykiatrisk behandling?
 • Bruker du medisiner? Hvilke?
 • Har du vært involvert i andre religioner?
 • Har du vært involvert i okkultisme?
 • Bruker du alkohol, tobakk eller andre rusmidler? Kryss av for totalt avholdene, måtehold, avhengig. Forklar.
 • Har du misbrukt alkohol, narkotika eller andre rusmidler? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.
 • Er du inne til rehabilitering?
 • Hvilke gaver har Gud gitt deg?
 • Har du psykiske lidelser?
 • Bruker du medisiner for psykiske lidelser?
 • Er du under faglig behandling?
 • Til info: Det er ikke lov å få kjæreste i studietiden.
 • Send to bilder av deg selv.
 • Legg ved kvittering for at du har betalt 850 kr i søkegebyr.
SØKEREN MÅ HA ANBEFALINGSBREV: Hvis du søker på en bibelskole, som kanskje ligger et helt annet sted i Norge, må du be hjemmepastoren sende inn rapport som beskriver deg personlig. Skolene har ferdige oppsett som pastoren skal fylle inn om søkerne, og søknadene blir ikke bahandlet hvis rapporten fra pastoren ikke er vedlagt. Her er noen eksempler på hva pastoren må rapportere:
 • Hvordan er søkerens følelsesliv? Sett kryss: Stabilt - litt opp og ned - sliter med humøret.
 • Hvordan vil du beskrive søkerens relasjon med Jesus?
 • Har søkeren deltatt regelmessig på menighetens samlinger?
 • Har søkeren deltatt i noe menighetsarbeid, og hvordan har han/hun fungert i disse oppgavene?
 • Tror du søkeren er moden for å gå på bibelskole?
 • Hvordan er søkerens forhold til alkohol og tobakk?
 • Har søkeren noen sykdom eller handicap som har betydning for opphold på internat?
 • Gi din vurdering av søkerens psykiske helse.
 • Sett kryss ved dårlig, gjennomsnittlig eller veldig god, ved disse påstandene: Søkerens evne til initiativ. Søkerens selvtillit/selvbilde. Søkerens disiplin/selvkontroll. Åpenhet for veiledning. Følelsesmessig stabilitet. Forhold til autoriteter/ledere. Økonomisk ansvarlighet. Ansvarsbevissthet. Evne til å kommunisere. Omsorg for andre. Arbeidskapasitet. Evne til å takle nye utfordringer. Fysisk form.
 • Hvor flittig er søkeren til å studere eller arbeide? Uvanlig samvittighetsfull, arbeider mye? Eller arbeider like mye som andre? Eller arbeider mindre enn andre (ikke særlig flittig)?
 • Hvordan er søkerens forhold til andre mennesker? Sett kryss: Veldig bra. Normalt. Har i blant mindre vanskeligheter med å komme overens med andre. Dårlig.
 • Er det noe ved søkerens liv som du tror vil få betydning for hennes/hans mulighet til å gjennomføre skoleåret?
Slike spørsmål skal hjemmepastoren svare på og sende av gårde til bibelskolen, og helst konkludere med et ja eller nei til anbefaling. Søkeren får antagelig aldri se en kopi, for det blir pinlig hvis pastoren har avslørt at søkeren har kjæreste (de holdt i hvert fall lenge rundt hverandre under kirkekaffen), og at søkeren er i litt dårlig fysisk form (han valgte å stå i mål på fotballkampen mot Betel-kirken), og at søkeren er beskjeden (han stammer litt når han er på scenen i kirken), og at søkeren tok en røyk på 17. mai (det sa i alle fall Nils at han hadde sett, selv han sto ganske langt unna).

Som sagt, hvis disse skjemaene er nødvendige, da bør man ha samme politikk overfor pastorer. Her er det bare å sende inn hemmelige rapporter. Jeg lurer på hvor mange pastorer som kommer unna påstanden "
har i blant mindre vanskeligheter med å komme overens med andre". Hensikten er god. Det er best at menigheten er forberedt.

Kommentarer

Hei, du bringer fram minner med det du skriv. Har sjølv gått på ein slik bibelskule. Heldigvis var eg 16 år og eit ubeskreve blad den gongen. No, som menighetslaus, etter nokre sjukdomsperiodar, og etter å berre ha sett livet på godt og vondt, ville eg hatt store problem med å fylle ut noko slikt. Er det virkelig bibelskular som har dette enda? Er ikkje det etisk betenkelig å spør om slike ting? Eg ville aldri svart på slikt i dag. Eg tenker med gru på dei som er gift for 2. gong, har vore innlagt på psykiatrisk, bruker medisiner..osv. MErkelig system...
Anonym sa…
Det er helt sykt det du beskriver. Men der har utviklet seg en tro på Mamma gud (på Mammon) i Norge, også innenfor den såkalte kristenheten. Jeg oppfatter det du beskriver som et utslag av denne troen.

BARE BLÅBÆR

Ta en titt på bloggen min!
Du må tro at den er fin.
Dikt jeg skriver - livet om.
Kom og voks ved blikk og dom!
Are Karlsen sa…
Jeg synes også at dette er en alvorlig sak. Kanskje du burde ha vært mer konkret om hvilke bibelskoler som spør om hva?
Are Karlsen sa…
Jeg synes også at dette er en alvorlig sak. Kanskje du burde ha vært mer konkret om hvilke bibelskoler som spør om hva?
Sjur Jansen sa…
EKSEMPLER FRA KONKRETE BIBELSKOLER

Are, her er noen eksempler. Jeg viser ikke alle spørsmålene i hvert skjema. Ved noen bibelskoler må man be om å få tilsendt søknadsskjema, disse har jeg ikke sjekket.

Det er også bibelskoler som har helt enkle skjemaer uten å spørre om man drikker vin til maten osv. Det er altså ulik politikk her og der.

FBO (FILADELFIA OSLO):
• Gift/ugift/samboende/ enke/enkemann/skilt/separert?
• Har du vært involvert i okkultisme/andre religioner/ny-religiøse bevegelser?
• Er du troende døpt?
• Bruker du alkohol, tobakk og/eller andre rusmidler? Svar: Totalt avholdende/Måtehold/Avhengig
• Hvis ja; forklar
• Bilde av deg selv
• Referanse fra åndelig leder/pastor. Referansepersonen må svare på dette:
• Gi karakterbeskrivelse fra en femtrinns skala: Evne til initiativ, selvtillit/selvbilde, disiplin/selvkontroll, følelsesmessig stabilitet, forhold til autoriteter, evne til samarbeide.
• Beskriv søkerens åndelige liv og utvikling de siste to årene.
• Hvordan er din forståelse av søkers kall/motivasjon for å gå på skolen?
• Ser du spesielle gaver/tjenester hos søkeren?
• Er det noe annet du mener vi som skole bør vite om søkeren?
• Anbefaler du at søkeren begynner på skolen? Svar: Ja, på det varmeste/Ja/Ja, med forbehold/Nei

FJELLHEIM BIBELSKOLE
• Pastor/referanseperson må gi vurdering av søkerens psykiske helse

FJELLTUN BIBELSKOLE
• Søkeren må oppgi en referanseperson som bibelskolen kan ringe til.

BERGEN BIBELSKOLE
• Navn på ektefelle
• Navn på barn
• Fødselsdato på barn og ektefelle
• Navn på en kristen leder som kan kontaktes om søkeren
• Nåværende arbeidsgiver
• Nåværende stilling
• Utdannelse, praksis, tillitsverv osv
• Mål for livet
• Sterke og svake sider
• Personlig vitnesbyrd på eget ark
• Må være døpt i Den Hellige Ånd
• Bilde

ACTA BIBELSKOLE
• Søkeren må oppgi to kristne som skolen kan kontakte
• Utdanning
• Ugift/gift/samboer/skilt/ separert/enke/enkemann

OSLO KRISTNE SENTER, LEDERLINJEN
• Fullt personnummer
• Gift/ugift/samboer/enke/enkemann /skilt/separert
• Alder på barn
• Oppgi to referansepersoner (pastor, åndelig veileder, venn)
• Hvor lenge har du vært troende?
• Utdannelse
• To bilder
Sjur Jansen sa…
HER ER FLERE EKSEMPLER FRA SØKNADSSKJEMAER:

VICTORY BØNN OG BIBELSKOLE
• Spør om du er gjengiftet.(Gift/ enslig/ skilt/ gjengiftet)
• En person må kunne anbefale søkeren

FJELLHEIM BIBELSKOLE
Opphold på internatet krever dette:
• Kristen leder må beskrive søkerens psykiske helse, modenhet og personlighet
• Kristen leder må gi ”andre opplysninger av betydning”

LEVENDE ORD BIBELSKOLE
• Gift/ ugift/ skilt/separert/ enke/enkemann/ samboer
• Anbefalingsbrev fra pastor/kristen leder
• Har du gått bibelskole tidligere? Hvilken?
• Målet for livet ditt?
• Hvor ble du frelst, åndsdøpt og døpt i vann?
• Bilder

FRELSESARMEEN BIBELSKOLE
• Referanser fra korpsleder, pastor eller annen åndelig leder

BERGEN BIBELSKOLE
• Fullt personnummer
• Gift (år)
• Skilt (når)
• Separert
• Enslig
• Forlovet
• Navn på ektefelle og barn, og når de er født
• Pastor eller kristen leder som kan anbefale søkeren
• Nåværende arbeidsgiver og stilling
• Utdanning, tillitsverv
• Sterke og svake sider
• Mål for livet
• Hvor ble du frelst, døpt i vann og døpt i Den hellige ånd?
• Bilde

VEIEN BIBELSKOLE
• Fullt personnummer
• Hjemkommune
• Yrke/utdanning
• Gift/ ugift/ skilt/separert/ enke/enkemann
• Anbefalingsbrev fra en god venn, lærer eller leder:
• Beskriv søkeren
• Søkerens sterke og svake sider
• Søkerens følelsesliv: Stabilt/Litt opp og ned/Sliter med følelsene
• Beskriv søkerens relasjon med Jesus
• Er det noe du ønsker å si om søkeren?

EVANGELIESENTERETS BIBELSKOLE
• Gift/ skilt/separert/ samboer/ kjæreste/ enslig
• Forsørgeransvar for barn?
• Har du psykiske lidelser?
• Bruker du medisiner for dette?
• Er du under faglig behandling?
• Må skrive under på at det ikke er lov å opprette kjæresteforhold under oppholdet.
• Anbefalingsbrev/uttalelse fra bestyrer/ avdelingsleder/ menighetsleder

SMB BIBELSKOLE
• Spør om telefon til pastor/prest
• Sivilstand (enslig, gift, skilt…)

ZOE BIBELSKOLEN
• Gift/ ugift/ skilt/separert /enke/enkemann
(De fleste bibelskolene skiller ikke mellom skilt og separert, det er samme avkrysning. Men Zoe Bibelskolen har adskilte avkrysningsfelt her.)

KRAFTSKOLEN SBI
• Gift/ugift/Annet
• Ved ”annet”; beskriv. ”Eventuelt parforhold eller andre opplysninger som skolen bør vite.”
• Anbefalingsbrev
• Hvilke forhold har du tidligere hatt til a) tobakk, b) alkohol, c) andre rusmidler, og hvordan stiller du deg til det i dag?
Anbefalingsbrevet:
• Har søkeren deltatt regelmessig i menighetens samlinger?
• Hvordan har søkeren fungert i oppgaver i menigheten?
• Tror du søkeren er moden for bibelskole?
• Har søkeren deltatt regelmessig på menighetens samlinger?
• Har søkeren deltatt i noe menighetsarbeid, og hvordan har han/hun fungert i disse oppgavene?
• Hvordan er søkerens forhold til alkohol, tobakk og evt. andre rusmidler, etter det du kjenner til?
• Er der andre ting ved søkeren som du mener er viktig for skolen å kjenne til?
• Kan du etter disse og evt. andre opplysninger anbefale vedkommende som elev ved skolen?
Are Karlsen sa…
Etter min kjennskap tar en bibelskole imot omtrent alle de elever de kan få, uansett kvalifikasjoner.

Men - den lille gruppen som får avslag etter å ha brettet ut sterkt personlige og intime opplysninger om seg selv, må få det ganske tøft.
Anonym sa…
Har dere som er mer bevandret i de kristne miljøene noen bibelskoler dere vil anbefale og noen dere vil fraråde? Hadde sattt pris på om det kommer en nøye begrunnelse, om bibelskolen er åpen for andre meninger, konservativ vs liberal, om det er kulturelt mangfold og folk fra ulike lag i samfunnet :)
Sjur Jansen sa…
Beklager anonym, jeg har ikke noen tips om konkrete skoler. Men noe kan man jo lese ut fra brosjyrer, søknadsskjemaer og nettsider. Hvis for eksempel undervisningen foregår på engelsk, må man anta at det er fordi det er elever fra ulike land som hører på.

Man kan også snu på det: Når bibelskolen krever at noen må anbefale deg personlig, da kan jo du tenke på samme måte og kun søke på skoler som noen du stoler på vil personlig anbefale...

Du kan også tenke gjennom hva du ønsker å oppnå via en bibelskole, og så lete etter en skole som kan passe, eller tenke etter om du kan oppnå det samme på andre måter, eller om det i det hele tatt er riktig å jage etter det du vil oppnå.
Anonym sa…
Søkte selv på acta bibelskole i år til 14/15. Husker ikke at det sto noe slikt som at jeg måtte oppgi to kristne som skolen kan kontakte. Det andre er vel rent praktisk
Sjur Jansen sa…
Til Anonym: Som du ser, er artikkelen fra 2009, Acta har endret sitt søkeskjema siden den gangen. Hvem vet, kanskje noen hos Acta leste min artikkel?

Her er hva Acta bibelskole har i sitt søknadsskjema nå som pdf på nettet, i slutten av 2013:

1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER: Navn, adresse, mobil, privat tlf, e-mail, fødselsdato.
2. BEKJENNELSE: Jeg bekjenner troen på Jesus Kristus. Ja/Nei
3. SØKNADEN GJELDER:
– Acta bibelskole Acta bibelskole
– Lovsangsskolen - et tilpasset opplegg med utvidet undervisning i lovsangsledelse og studietur til et lovsangsmiljø i utlandet.
4. UTDANNELSE
a) Har du gjennomført videregående skole/ læretid med fagbrev? Ja: Nei:
(kopi av vitnemål ettersendes til acta@imikirken.no scannet pr mail eller i posten til vår adresse)
b) Har du gjennomført førstegangstjeneste? Ja: Nei:
5. UNDERSKRIFT
Jeg erklærer at overnevnte opplysninger er fullstendige og korrekte.
Sted/Dato/Underskrift/Navn
Viktig ved innsendelse av søknad:
a.) Søknaden lagres på din maskin med ditt navn og sendes Acta Bibelskole, Gunnar Warebergsgate 15, 4021 Stavanger, eller som vedlegg på e-post til acta@imikirken.no – dersom søknaden sendes elektronisk er signatur ikke nødvendig.
b.) Søker må være 18 år, eller fylle 18 år i løpet av kalenderåret skolen starter.
c.) Opptak skjer fortløpende fra 1.des året før det skoleåret det søkes til.
d.)Alle søkere vil motta svar på innsendt søknad.
Anonym2 sa…
Som tidligere Veien-elev vil jeg sterkt fraråde at noen søker seg dit. Skolens praksis passer profilen til en hvilken som helst sekt med blant annet hierarkisk lederstil, ubalansert vektlegging på ett felt, i dette tilfellet lovsang med forbønns-metoder jeg bare kan beskrive som hypnotisk induksjon, milde former for latterliggjøring overfor dem med kritiske spørsmål, gruppepress osv. Erfaringsmessig var året lagt opp til å bryte elevene ned psykisk for så å hekte dem på et emosjonelt-kick fra tilbedelsen som utgjør ca 70-80% av skoletiden, men det dreier seg altså om å oppnå en erfaring som i grunn ikke kan vedlikeholdes utenfor miljøet. Nøyaktig hvordan personlige opplysninger behandles vet jeg ikke, men leser man info delen på hjemmesiden så får man i det minste bekreftet at skolen vektlegger subjektive erfaringer fremfor bibelsk teologi. Ellers kan du søke på "Bill Johnson", "Kris Vallotten", "Todd Bentley", "Dawna De Silva", "Sozo" for mer informasjon og innsyn i det Veien driver med.
Anonym sa…
Anonym2, Jeg bekrefter det du sier. Jeg har vært utsatt for skremmende oppførsel fra ledelsen der (JF/Veien).
Husmenigheter er en avhjertesakene mine.
Jeg har fått anbefalt en bok som heter Megashift av James Rutz. Det er noe av det samme som Sjur Jansen skriver om. HEr er fra hans blogg: "According to the Bible, churches in homes are the only proper kind. They are always interactive, mutually supportive, sermon-free, family type gatherings. They are never pastor-run hierarchies."
Jim Rutz er ikke lenger blandt oss, men hans arbeid er.
Ber til Gud om at de som er bundet av disse sektene begynner å se, og at frykjten slipper taket i dem så de kommer fri fra religiøse diktatur-regimer.
Anonym sa…
De som søker seg til bibelskole gjør seg selv en bjørnetjeneste. På en bibelskole blir man oppdratt til å bli en skjøgekristen etter kirkepartisk og økumenisk mønster. Man lærer mye mer av og studere og granske skriftene på egenhånd
Sjur Jansen sa…
Jeg er for bibelskoler som et supplement til at kristne underviser og rettleder hverandre. Enkelte bibelskoler er som sekter å regne, de bør man holde seg unna.
Anonym sa…
Kan du ramse opp de Bibelskolene du er for, Jansen? Alle bibelskoler har sitt opphav fra sektene, for det er sektene ( de religiøse partiene) som driver bibelskolene. Alle de tradisjonelle kirkepartiene har i vår tid i tillegg blit økumeniske - med den katoske kirken i spissen. På ordets grunn forkynner vi, gå ut fra dem!
Anonym sa…
Et varsko!

Jeg hørte nettop disse radioprogrammene, om et kristent ektepar som mistet datteren sin til en kjent bibelskole i Redding, California.
Datteren ble fortalt at hun måtte flytte til Redding ellers så ville hun gå glipp av Gud's sanne bevegelse.
De hun kommuniserte med i Redding mente at foreldrene hennes kontrollerte henne, at hun behøvde å komme seg bort fra dem.
De mistet all kontakt med henne.

https://olivetreeviews.org/radio-archives/wolves-not-sparing-the-flock-part-1/
https://olivetreeviews.org/radio-archives/wolves-not-sparing-the-flock-part-2/